2023 Yılı Erasmus+ Mesleki Eğitimde İşbirliği Ortaklıkları (KA220-VET) 2. Dönem Projeleri Başvuru Sonuçları

Değerli Başvuru Sahipleri,

 

2023 yılı Erasmus+ teklif çağrısı Mesleki Eğitimde İşbirliği Ortaklıkları (KA220-VET) faaliyeti 2. başvuru dönemi kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Başkanlığımıza sunulan 130 adet proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve dış değerlendiriciler tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkanları çerçevesinde 6 adet proje teklifi (Ek-1) hibe desteği almaya hak kazanmıştır.

 

Proje değerlendirme sonuçları başvuru sahibi kurumlara bildirilecektir.

 

Kabul listesinde yer alan proje sahibi kurum/kuruluşlara yönelik olarak proje başlangıç toplantısı yapılacaktır. Toplantının yeri, tarihi ve projenizden sorumlu Başkanlığımız uzmanının iletişim bilgileri bilahare e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

 

Ek-1: 2023 yılı Mesleki Eğitimde İşbirliği Ortaklıkları (KA220-VET) Kabul Listesi (Proje numarasına göre sıralanmıştır.)