2023 Yılı Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonuna Sahip Kuruluşlar için Öğrenici ve Personel Hareketliliği (KA121-ADU) Hibe Başvurularına İlişkin Sonuçlar

2023 yılı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonuna Sahip Kuruluşlar için Öğrenici ve Personel Hareketliliği başvurularına ilişkin hibe tahsis süreci tamamlanmıştır. Akredite kuruluşlara hibe tahsis edilmesi sürecinde,  Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen çerçeveye uygun olarak belirlenen ve Başkanlığımızın İnternet sayfasında ilan edilen kurallar göz önünde bulundurulmuştur.

 

İlan edilen hibe miktarları azami miktarlar olup, gerekli durumlarda Başkanlığımız, sözleşme aşamasında, hibe miktarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

2023 Yılı Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonuna Sahip Kuruluşlara yönelik olarak proje başlangıç toplantısı yapılacaktır. Toplantının yeri, tarihi ve projelerden sorumlu Başkanlığımız uzmanlarının iletişim bilgileri bilahare e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

Başarılı bir proje dönemi dileriz.

 

Ek-1: 2023 Yılı Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonuna Sahip Kuruluşlar için Öğrenici ve Personel Hareketliliği Hibe Başvurularına İlişkin Hibe Dağıtım Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır.)