2023 Yılı Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Öğrenci/Personel Hibelerine İlişkin Duyuru

Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında 2023 Yılı Katkı Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da yararlanıcılarımıza katılım anlaşması imzalanıncaya kadar dikkatli olunması gereken konularda duyuru yapılması gereği hasıl olmuştur. 2023 sözleşme yılı Erasmus+ öğrenci/personel hareketliliği kapsamında üniversitelere yapılan başvurular sonucunda hareketliliğe hibeli ya da hibesiz olarak seçilmiş olmak kazanılmış bir hak niteliği taşımamaktadır. Hibe alınıp  alınmayacağı veya hibenin tutarı,  Avrupa Komisyonu ile imzalanacak anlaşma ve akabinde üniversitelere hibe tahsisat süreçleri sonuçlandığında kesinleşecek olup, söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan üniversiteler veya Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz. Öğrencilerimizin her yıl mutad olarak yaşanan bu durumu göz önünde bulundurarak hareketliliğe katılma kararı almaları önem arz etmektedir.