Avrupa Dayanışma Programı (ESC) 2021 yılı ESC30 ve ESC51 Başvuru Sonuçları

Avrupa Dayanışma Programı (ESC) 2021 yılı Dayanışma Projeleri (ESC30) ve Kalite Sertifikasına Sahip Kuruluşlar için Gönüllülük Projelerinin (ESC51) değerlendirme süreci tamamlanmıştır. 

 

Avrupa Dayanışma Programı Dayanışma Projeleri  başlığı altında Başkanlığımıza sunulan 114 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde, 36 proje teklifi hibe desteği almaya hak kazanmış, 2 proje yedek olarak belirlenmiştir.

 

Kalite Sertifikasına Sahip Kuruluşlar için Gönüllülük Projeleri (ESC51) kapsamında hibe tahsis sürecinde, ESC Program Rehberinde belirtilen çerçeveye uygun olarak belirlenen ve Başkanlığımızın İnternet sayfasında ilan edilen kurallar göz önünde bulundurulmuştur. 

 

İlan edilen hibe miktarları azami miktarlar olup, gerekli durumlarda Başkanlığımız, sözleşme aşamasında, hibe miktarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

 

EK-1:Avrupa Dayanışma Programı Dayanışma Projeleri (ESC30) Kabul Listesi

EK-2:Avrupa Dayanışma Programı Dayanışma Projeleri (ESC30) Yedek Listesi

EK-3:Avrupa Dayanışma Programı Kalite Sertifikasına Sahip Kuruluşlar için Gönüllülük Projeleri (ESC51) R1 Hibe Dağıtım Listesi

EK-4:Avrupa Dayanışma Programı Kalite Sertifikasına Sahip Kuruluşlar için Gönüllülük Projeleri (ESC51) R2 Hibe Dağıtım Listesi