Avrupa Komisyonu Erasmus + Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri (CoVE) Çağrısına İlişkin Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirecek

Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından 2021 Yılı Teklif çağrısının yayınlanmasını takiben  Mesleki Mükemmeliyet Merkezlerine ilişkin inisiyatifi sunmak ve Erasmus+ Programı kapsamında yararlanabilecekleri finansman imkanları hakkında bilgi vermek üzere 30 Nisan 2021 tarihinde 9.30 - 12.30 (CET) saatleri arasında “2021 Erasmus + Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri (CoVE) Çağrısı”na ilişkin olarak bir çevirimiçi eğitim düzenleneceği bildirilmiştir. Sözkonusu eğitimde proje önerilerinin hazırlanması ve sunulmasına ilaveten proje değerlendirme sürecinin nasıl işlediği ve Erasmus+ Programı kapsamındaki tüm finansman mekanizmaları hakkında ayrıntılı bilgi de verileceği ifade edilmektedir. Bu organizasyon kapsamında ayrıca partner bulmaya ilişkin olarak da yönlendirme yapılacaktır.

 

Erasmus + Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri (CoVE) Çağrısı Bilgilendirme Toplantısı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.