Avrupa Yenilikçi Öğretim Ödülü (EITA)

Avrupa Komisyonu, 2025 yılına kadar Avrupa Eğitim Alanının oluşturulmasına ilişkin sürecin bir parçası olarak, Erasmus+ Programı çerçevesinde uygulanan; öne çıkan ve fark yaratan öğretim uygulamalarını sergilemek, bu anlamda istisnai katkılar sağlayan öğretmenlerin/eğitimcilerin ve okullarının çalışmalarının tanınırlığını sağlamak ve bu çalışmaları teşvik etmek için Avrupa Yenilikçi Öğretim Ödülü (EITA) verilmesi uygulamasını gerçekleştirmektedir.

 

Aşağıdaki kategorilerin her biri için birer tane olmak üzere, Erasmus+ Program Ülkesi başına en fazla dört ödül verilecektir:

  • Okul öncesi / erken çocukluk dönemi okulları,
  • İlköğretim,
  • Genel ortaöğretim ve
  • Mesleki eğitim okullarıdır.

 

Erasmus+ projeleri hibe tabanlı olduğundan, ödüller maddi ödüller değil, sembolik değeri olan ve okul eğitimi mesleki gelişimin tanınırlığı ve teşvikine yönelik sembolik ödüller olacaktır (seçilen projeleri temsil eden öğretmenler için sertifika ve ödül alanların diğer ödüllü projelerle karşılıklı bilgi, deneyim paylaşımı ve ağ kurma imkânı bulması vb.). EITA ile ödüllendirilecek projeler Avrupa ve ulusal düzeyde tanıtılacaktır.

 

Her Program ülkesindeki Ulusal Ajanslar, söz konusu Ajans tarafından hibelendirilen merkezi olmayan KA1 (öğrenme hareketliliği) ve KA2 (stratejik ortaklıklar) projeleri arasından EITA ödülü için aday projeleri seçecektir. Genel bir kural olarak, Avrupa Yenilikçi Öğretim Ödülü (EITA) için 2019 ve 2023 yılları arasında başlayan projeler dikkate alınacaktır.  Nihai raporu usulüne uygun olarak sunulan ve nihai raporu değerlendirilmesi tamamlanmış bir proje sonuçlandırılmış proje olarak kabul edilip değerlendirilecektir. Ayrıca Erasmus + Proje Sonuçları Platformunda da işaretleneceklerdir.

Avrupa Komisyonu, her yıl Avrupa Yenilikçi Öğretim Ödülü (EITA) için tematik bir öncelik belirlemektedir. 2024’te EITA’nın yıllık teması, “Okulda iyi oluş” olarak belirlenmiş olup, belirlenen yıllık tema, fiziksel ve ruhsal sağlık, sağlıklı seçimler, problem çözme, çatışma çözümü, işbirliği, dayanıklılık, kendine değer verme, empati, merhamet, öğrencilerin sesi, sosyal ve duygusal öğrenme, aidiyet duygusu, okul iklimi, ekran başında geçirilen süre, dijital dikkat dağınıklığı, dinlenme ve oyun, beslenme, kaygı, depresyon, bağımlılık, zorbalık, siber zorbalık, okulda şiddet, ebeveynlerle çalışma vb. kavramları içermektedir.

Seçim süreciyle ilgili ülkemizin koordinatör olduğu projeler için yukarıda söz edilen bağlamda:

2019 ve 2023 yılları arasında başlamış ve nihai rapor değerlendirmesi tamamlanmış KA1 ve KA2 projeleri arasından; yukarıda bahsi geçen yıllık EITA temasıyla uyumlu ve final raporu eşik puanı 80 ve üzerinde olan aday projeler değerlendirmeye alınacaktır. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kısa listesi hazırlanacak olan aday projelerin temsilcileriyle Avrupa Yenilikçi Öğretim Ödülü (EITA) sürecine katılma isteklerine dair iletişime geçilecektir. Bu bağlamda, aday projelere dair ek bilgi toplanması amacıyla yararlanıcılar tarafından doldurulmak üzere bir form ilgili taraflara gönderilecektir.  Nihayetinde, ilgili kategorilerde EITA ödülü alacak projelerin kesin listesi, projeye dair ön bilgiler ve sonrasında yararlanıcılardan edinilecek ek bilgiler doğrultusunda belirlenecektir.