Erasmus+Gençlik Akreditasyonu Bütçe Tahsis Kuralları

Erasmus+ Gençlik Akreditasyonu Bütçe Tahsis Kuralları

2021 R1 başvuru döneminde Erasmus+ Gençlik Akreditasyonuna sahip (KA150) kuruluşlara, yapacakları KA151 başvurusu sonrası hibe tahsis metodu ve bütçe ile ilgili genel bilgiler aşağıda verilmektedir.

Ulusal Ajans

Türkiye Ulusal Ajansı

Sektör

Erasmus+ Gençlik

Çağrı Yılı

2021

 

Tahsis edilecek toplam bütçe

  848.048,50

 

Bütçe aşağıdaki uygun hibe tahsis kriterlerine göre paylaştırılır:

Asgari Bütçeler Toplamı

84.804,85 (10%)

Kalite performansı, program öncelikleri ve tematik alanlar

466.426,67 (55%)

Coğrafi denge

84.804,85 (10%)

Metot:

Coğrafi denge kriteri için mevcut bütçe, başvuru sahipleri arasında coğrafi denge puanlarına göre orantılı olarak paylaştırılacaktır. Coğrafi denge kriteri hesaplanırken başvuru sahibinin bulunduğu şehrin nüfusu dikkate alınacaktır.

 

İstisnai Masraflar

 42.402  

 

 

Asgari bütçe

Tüm başvuranların alacağı minimum hibe tutarı: 8.719

Metot: başvurudaki yeni finansal kuralların (birim maliyetler) uygulanmasıyla bir fiziksel hareketlilik projesinin ortalama maliyeti

Azami hibe

Başvuranın alabileceği maksimum hibe tutarı :  Uygulanmaz

Metot: Ulusal Ajans maksimum hibe miktarı belirlememiştir.