Erasmus+ Programı 2021 Yılı Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonu (KA120-VET) Başvuru Sonuçları

Değerli Başvuru Sahipleri,

 

Erasmus+ Programı, Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonu (KA120-VET) kapsamında 2021 yılı teklif çağrısı döneminde Başkanlığımıza sunulan başvuruların değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Sunulan 89 başvurudan uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine tabi tutulmuş ve bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda 12 kurum Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonuna hak kazanmıştır (Ek-1).

 

Başvuru sonuçları, başvuru formunda belirtilmiş olan adreslere e-posta yoluyla gönderilecektir.

 

Akreditasyonun geçerli olabilmesi için kabul listesinde yer alan başvuru sahiplerine daha sonra gönderilecek olan Erasmus Akreditasyonu Kabul Beyanı’nın başvuru sahibi kurumun yasal temsilcisi tarafından imzalanması gerekmektedir.

 

Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

 

Ek-1: 2021 yılı Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonu Kabul Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır.)