Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Programları Danışma Kurulu 2021 Yılı Toplantısı Yapıldı

Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı (European Solidarity Corps, ESC) Programları Danışma Kurulu 2021 Yılı Toplantısı yapıldı.

Ülkemizde Türkiye Ulusal Ajansı bünyesinde yürütülen Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programlarından Türkiye’nin azami seviyede istifade etmesini sağlamanın yollarını aramak ve bu görev doğrultusunda ülke politikalarına da katkı sağlayacak şekilde programların etkili ve verimli yürütülmesi, yaygınlaştırılması, uygulama kapasitesinin artırılması, proje çıktılarının kullanılması gibi konularda katkı sağlamak üzere oluşturulan Danışma Kurulu, 22 Aralık 2021 tarihinde çevrimiçi olarak toplandı.

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı; 2021 yılında Covid salgını nedeniyle yaşanan zorlukların üstesinden gelindiğine ve yeni dönemin önceliklerinden olan dijitalleşmeyi de çalışmaların bir parçası haline getirerek gerek çevrimiçi gerekse yüzyüze toplantılarla yeni dönemin hazırlıklarını yerine getirmeye ve tanıtmaya başladıklarını ifade etti. Pek çok kanaldan yararlanıcılarla irtibatta kaldıklarını belirten Sayın İlker Astarcı, bu yeni dönemde kaliteli başvuruların ve merkezi proje başvuru sayılarının artması konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Toplantının açılış konuşmasında söz alan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı; 2004 yılından bugüne kadar programın 850.000 yararlanıcısı olduğuna ve yararlanıcılara toplam 1.4 Milyar Avro hibe desteği verildiğine değindi. Ayrıca, Erasmus+ programının Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen projeleri dışında yararlanıcıların merkezi projelerden  daha fazla faydalanması adına Danışma Kurulu’ndan alınacak görüşlerin önemli olduğuna ve uygulanan projelerin sonuçlarının yaygınlaştırılması ve kullanılmasının projelerden daha fazla istifade etmek için gerekli olduğuna da vurgu yaptı.

Toplantıya, çeşitli kamu kurumları ve kuruluşları, eğitim ve öğretim kurumları, sivil toplum kuruluşları, gençlik organizasyonları, meslek kuruluşları ve özel sektörden temsilciler katılım sağladı. Toplantıda 2021-2027 Erasmus+ yeni döneminin özellikleri, öne çıkan programları ve yeniliklere değinildi. Toplantıda daha sonra Danışma Kurulu üyelerinin önümüzdeki dönemde merkezi projelerden faydalanmanın artırılması, projelerin kalitesinin iyileştirilmesi, projelerin sonuçlarının kullanılabilirliğinin artırılması ve tüm Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma projelerinde ülkemiz ile kurulacak ortaklık sayılarının çeşitlendirilmesi konusundaki önerileri alındı.