Erasmus Günleri kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Erasmus+ Sohbeti etkinliği gerçekleştirilecektir.

Erasmus Günleri kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Erasmus+ Sohbeti etkinliği gerçekleştirilecektir.
16 Ekim 2020 saat 10.00’da WEBEX üzerinden gerçekleştirilecek toplantıya katılmak isteyen kişilerin aşağıda verilen link üzerinden 15 Ekim 2020 saat 12.00’ye kadar kayıt yaptırması gerekmektedir.
 
https://form.ua.gov.tr?id=050f9674-629b-4b04-a062-d8799161a07a
Katılımı uygun değerlendirilen katılımcılara toplantı linki eposta yoluyla iletilecektir.