EURODESK TÜRKİYE TEMAS NOKTASI OLMAK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN TEKLİF ÇAĞRISI

Eurodesk, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatlarını tanıtan ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Aktarım Ağı’dır. Temel görevi, gençleri yararlanabilecekleri Avrupa fırsatlarından haberdar etmek, onlardan gelen sorulara cevap verme hizmeti sunmak olan Eurodesk Türkiye, 2008 yılından bu yana Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) bünyesinde faaliyet göstermektedir. 

 

Başkanlığımız tarafından Eurodesk Temas Noktası olarak seçilen kurum ve kuruluşlarla Eurodesk Türkiye Ağı oluşturulmuştur. Eurodesk Türkiye Ağı aşağıda belirtilen hizmetleri ücretsiz bir şekilde sunmaktadır:

 • Soru cevaplama hizmeti (e-posta, faks, telefon ve yüz yüze),
 • Gençlere Avrupa fırsatları hakkında danışmanlık hizmeti, 
 • Dijital alanda gençlere Avrupa fırsatlarını ve fonlarını tanıtma, 
 • Eğitimler, konferanslar, seminerler ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, 
 • Kaynak materyallerin basılması ve dağıtılması,
 • Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programları ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri.

Başkanlığımızca, ülkemizdeki gençlik bilgilendirmesi faaliyetlerinin daha yaygın hale gelmesini sağlamak ve temas noktası sayısını artırmak amacıyla teklif çağrısı açılmasına karar verilmiştir. Söz konusu çağrı kapsamındaki başvurulara ilişkin şartlar ve başvuru adımları aşağıda belirtilmektedir:

 

1)  KİMLER BAŞVURABİLİR?

Aşağıdaki kurum ve kuruluşlar başvuruda bulunabilir:

a) Kamu Kurumları ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Kurum ve Kuruluşlar*

 • Valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler,
 • Yükseköğretim kurumları,
 • İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, İl ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlükleri, İl ve İlçe Halk Eğitim Merkezleri,
 • Belediye ya da Gençlik Spor İl Müdürlüklerine bağlı gençlik merkezleri,
 • Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (odalar, vs.)

b) Sivil Toplum Kuruluşları**

 • Dernekler (genel kurulunu toplamış ve zorunlu organlarını teşekkül ettirmiş olmak kaydıyla),
 • Vakıflar,
 • Dernek ve vakıfların usulen yetkilendirilen şubeleri,

*Mer’i mevzuat dairesinde kuruluşu yükümlülük altına sokmaya yetkili kişi yasal temsilci olmalıdır.

** Mer’i mevzuat dairesinde kuruluşu temsile yetkili kişi yasal temsilci olmalıdır.

 

2)  KİMLER BAŞVURAMAZ?

Kâr amacı güden işletmeler, okullar, gençlik grupları, öğrenci kulüpleri ve yukarıda “Kimler Başvurabilir?” başlığı altında belirtilenlerin haricindeki başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.  

 

3)  BAŞVURU USULÜ

 • Öncelikle Türkiye Ulusal Ajansı Online Başvuru Sistemi olan TURNA sistemine kurum yasal temsilcisi veya başvuru için yetkilendirilmiş kişi tarafından e-devlet sistemi aracılığıyla giriş yapınız. (https://turna.ua.gov.tr)

 

 • Açılan sayfada “Başvuru Formları Listesi” seçeneğinden Eurodesk dosyasını seçiniz.

 

 • Sisteme giriş yapıldıktan sonra başvuru formunun yüklenmesi için başvuru rehberindeki adımları takip edebilirsiniz.
 • Başvuru rehberini için tıklayınız.

 

4)  BAŞVURUYA EKLENMESİ GEREKEN ZORUNLU BELGELER    

 • Başvuru formunun Yasal Temsilci imzalı son sayfası
 • Yasal Temsilci imzalı “İrtibat Kişisi Yetkilendirme Belgesi” (Örnek için Tıklayınız)
 • İrtibat Kişisine ait Özgeçmiş / CV (Avrupa Birliğinin önerdiği resmi öz geçmiş formatı olan Europass CV formatını kullanmak için https://europa.eu/europass/tr adresini ziyaret ediniz.)
 • Yönetim Kurulu kararı (Sivil Toplum Kuruluşu olması durumunda)
 • STK Faaliyet Belgesi  (Sivil Toplum Kuruluşu olması durumunda)

 

5)  DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Başvurular ilk olarak ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

 

Ön Değerlendirme Kriterleri:

 • Başvurunun tam ve eksiksiz olarak doldurulup doldurulmadığı,
 • Başvuru sahibi kurum/kuruluşun bu ilanda belirtilen özelliklere sahip olup olmadığı,
 • Yasal temsilcinin ve irtibat kişilerinin bu ilanda belirtilen özelliklere sahip olup olmadığı,
 • Başvurunun ve irtibat kişisi yetkilendirme belgesinin yasal temsilci tarafından imzalanıp imzalanmadığı,
 • Başvuruya eklenmesi gereken belgelerin tam ve eksiksiz olarak eklenip eklenmediği.

Ön değerlendirmedeki tüm kriterleri sağlayan başvurular kalite değerlendirmesine tabi tutulur.

 

Kalite Değerlendirme Kriterleri:

Başvurudaki sorulara verilen tüm cevaplar, kuruluşun ve temsilcilerinin Ulusal Koordinatörlük ile işbirliği potansiyeli, gençlik bilgilendirmesi alanındaki bilgi ve tecrübeleri, temas noktası olma konusundaki motivasyonları, erişilebilirlikleri, bilgilendirme ve gençlerin taleplerini karşılama konusundaki istek ve imkânları ve ilgili soruya verdikleri cevabın detay ve kapsamı göz önüne alınarak değerlendirilir ve aşağıda belirtilen alt başlıklar kapsamında puanlanır.  

I - YAPISAL HUSUSLAR  

 • Kuruluş hakkında genel bilgiler
 • Kuruluşun bilgilendirmeye dayalı özellikleri
 • Kuruluşun ulusal düzeyde işbirliğine dayalı özellikleri
 • İrtibat kişilerinin özellikleri

II – MOTİVASYON

 • Gençlik Bilgilendirmesi alanında yapılan faaliyetler ve uygulamalar
 • Gençlik Bilgilendirmesinin ne olduğu ve ülkemizdeki durumu hakkındaki görüşler
 • Eurodesk Temas Noktası olmanın kuruluşlarına neler katacağı hususundaki görüşler
 • Eurodesk Temas Noktası olunması durumunda kendilerinin Eurodesk Türkiye ağına neler katacağına ilişkin görüşler
 • Hedef kitlesi içindeki veya dışındaki gençlerin bilgi almak için tercih ettikleri bir kaynak olması
 • Başvuru Formundaki tüm sorulara açıklayıcı ve yeterli cevaplar verilmiş ve formun özenle doldurulmuş olması
 • Başvurunun geldiği ilde başka Temas Noktasının olup olmadığı (Olmayan illerden gelen başvurulara ilave 10 puan verilir)

Kalite değerlendirmesinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan başvurular başarılı kabul edilir.

 

6) EURODESK TEMAS NOKTALARININ TABİ OLDUKLARI ÇALIŞMA İLKE VE USULLERİ

 • Eurodesk Temas Noktası olarak akredite edilen kuruluş kendi yerelinde temel düzeyde tercihen İngilizce bilen tam ya da yarı zamanlı bir personel ile çalışmalarını düzenler ve yerelinde de gerek ofis, gerekse web sayfası gibi tüm çalışma alanlarında Eurodesk’in görünürlüğünü sağlar.
 • Temas Noktası, gençlerin kendisine ulaşabilmesi için her türlü önlemi alır.
 • Temas Noktası, kurumun kendi hedef kitlesi olsun ya da olmasın, talepte bulunan tüm gençler ve gençlik çalışanlarına destek verme yükümlüğündedir. Söz konusu bilgi desteğinin karşılanması, kurumun bilgi ve becerisi dışında kalıyorsa, kullanılmakta olan intranet sistemi aracılığı ile diğer Temas Noktalarından ve/veya Ulusal Koordinatörlükten destek istenmelidir.
 • Temas Noktası, yapılacak faaliyetlerde mümkün olduğunca aynı yereldeki kuruluşlar ile ortaklaşa etkinlikler düzenlemeye çalışır, ancak etkinlik özelinde bu duruma uygun koşullar sağlanamıyor ise, söz konusu etkinliklerde mutlak suretle aynı yereldeki tüm Eurodesk Temas Noktası olan kuruluşların varlığından katılımcıların haberdar olması sağlanır.
 • Temas Noktası, kullanılmakta olan intranet programına düzenli giriş sağlamak, anlık gelişmeleri sistem üzerinden takip etmek ve Ulusal Koordinatörlükten gelecek taleplere zamanında cevap vermekle yükümlüdür.
 • Intranet sistemi kullanımına ilişkin kurallar Ulusal Koordinatörlük tarafından hazırlanan ve sistem üzerinden yayımlanan bir Kullanma Kılavuzunda açıklanır. Temas Noktaları bu kurallara uymakla yükümlüdür.
 • Temas Noktası, Ulusal Koordinatörlük ile yapılacak sözleşmede belirtilecek diğer hususlara uymakla yükümlüdür.

 

7)  SÜRE VE İLETİŞİM

Başvuruların TURNA sistemine yüklenmesi için;

Son Başvuru Tarihi: 31 Temmuz 2024

Tüm sorularınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Eposta: eurodesk@ua.gov.tr  Tel: 0312 409 61 99

 

Eurodesk Türkiye Ulusal Koordinatörlüğü

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI