European Youth Together Teklif Çağrısı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Erasmus+ KA3 altında yeralan "European Youth Together" teklif çağırısı kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. 

Toplantıda yapılan sunumlar: 

Avrupa Birliği Programları ve Gençlere Sunulan Fırsatlar Sunumu

Erasmus+ ve ESC'de Gençler için Fırsatlar ve Avrupa Gençlik Stratejisi Sunumu

European Youth Together (Avrupa Gençleri Birlikte)Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumu

Teklif çağrısına ilişkin genel bilgilere Avrupa Komisyonu'nun sayfasından ulaşabilirsiniz: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/european-youth-together-2020_en 

Başvuru formlarına https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/ adresinden ulaşabilirsiniz. 

Son Başvuru Tarihi: 28 Temmuz 2020 tarihinde Brüksel saati ile 17:00