Avrupa Birliği’ni Okulda Öğrenmek

Okul Eğitimi ve Mesleki Eğitim Alanında Jean Monnet Eylemi

 

Jean Monnet Programları kapsamındaki destekler; Avrupa Birliği (AB), AB Kurumları,  AB’nin öncelikleri ve politikaları ile tüm bunların gündelik yaşama etkilerinin anlatılabilmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ortaya çıkan Jean Monnet Eylemleri, 30 yılı aşkın bir süredir, özellikle yükseköğretim alanında, AB hakkında bilgi birikiminin oluşmasını ve yaygınlaşmasını başarıyla desteklemiştir. 2021-2027 Erasmus+ Program döneminde Jean Monnet Eylemlerinin kapsamı ilköğretimden itibaren tüm okulları ve öğrencileri kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

 

Yeni tasarlanan Jean Monnet Eylemleri:

Jean Monnet Avrupa Birliği’ni Öğrenme Girişimleri: Avrupa Birliği hakkında bilgi edinmeyi ilham verecek şekilde artıracak faaliyetlerdir. Tek bir genel veya mesleki eğitim kurumu tarafından önerilebilir ve yükseköğretim kurumlarının veya diğer kuruluşların desteğiyle uygulanabilir. Avrupa Birliği’ni Öğrenme Girişimleri, okul yılı boyunca öğretilecek belirli içeriğin geliştirilmesini ve sunulmasını içermelidir. (Okul yılı, yaz okullarını veya belirli proje haftalarını, seminerleri ve tartışmaları ve diğer eğitim faaliyetlerini içerebilir.)

Katılımcı Profili: Tüm Erasmus+ program ülkelerindeki okullar ve mesleki eğitim sağlayıcıları katılabilir (ISCED 1 – 4). Bireysel başvuruya açık değildir.

Süre: 3 yıl (Birbirini izleyen üç yıl boyunca okul yılı başına en az 40 saat uygulanmalıdır.)

Hibe: 30.000 €

Son Başvuru Tarihi: 1 Mart 2022, 17.00 (BSİ)

 

Jean Monnet Öğretmen Eğitimi: Öğretmen yetiştiren kurumların başlangıç ve hizmet içi öğretmen eğitimi için AB öğrenimini kapsayan yeni materyal ve metodolojiler geliştirmelerine yardımcı olan faaliyetlerdir. Geleneksel, harmanlanmış veya çevrimiçi formatlarda geliştirilebilir, organize edilebilir ve sunulabilmektedir.

Katılımcı Profili: Öğretmen yetiştiren kurumlar ve yükseköğretim kurumları katılabilir. Bireysel başvuruya açık değildir.

Süre: 3 yıl

Hibe: 300.000 €

Son Başvuru Tarihi: 1 Mart 2022, 17.00 (BSİ)

 

Okullar ve Mesleki Eğitim Kurumları İçin Jean Monnet Ağları: Farklı ülkelerdeki okullar arasındaki ağlar ile Avrupa Birliği’nin öğretiminde iyi uygulamaların uluslararası değişimini teşvik etme faaliyetleridir. Önerilen tüm faaliyetler üç yıllık bir süreye sahip olacaktır.

Katılımcı Profili: Tüm Erasmus+ program ülkelerindeki okullar ve mesleki eğitim sağlayıcıları katılabilir. Bir ağ, en az 3 farklı Erasmus+ program ülkesinden en az 5 kuruluştan oluşmalıdır. Bireysel başvuruya açık değildir.

Süre: 3 yıl

Hibe: 300.000 €

Son Başvuru Tarihi: 1 Mart 2022, 17.00 (BSİ)

 

Daha fazla bilgi için:

Learning EU at School

Jean Monnet Eylemi sayfası

2022 Erasmus+ Programme Guide