YENİ ÇAĞRI: European Youth Together

Erasmus+ KA3 altında "European Youth Together başlığı ile yeni bir merkezi çağrı yayınlanmıştır. Çağrıya ilişkin genel bilgiler aşağıda verilmekte olup detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı'nın https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/european-youth-together-2020_en adresli sayfasından ulaşılabilir.

Çağrının Amacı:
Covid-19 salgınının etkileri, gençlerin dayanışma ve toplumsal duyarlılık konusundaki çalışmalarını daha da önemli hale getirmiştir. "European Youth Together" çağrısı, Erasmus+ Program Üyesi ülkelerdeki gençlerin birlikte çalışma yürütebilecekleri ağların kurulmasını teşvik etmektedir. Bu ağlar kapsamında değişimlerin düzenlenmesi, eğitimler organize edilmesi, fiziksel ve sanal faaliyetler gerçekleştirilmesi mümkündür. 
Çağrının Kapsamı ve Öncelikleri:
 • En az 5 farklı Erasmus+ Program Ülkesinden en az 5 farklı gençlik organizasyonu biraraya gelerek bu projeleri oluşturabilecektir.
 • Çağrı kapsamında, AB gençlik hedeflerinden “Kapsayıcı Toplumlar”, “Bilgi ve Yapısal Diyalog” ve “Sürdürülebilir ve Yeşil Avrupa” hedefleri önceliklendirilmiştir.
 • Buna ek olarak, COVID-19 salgınının gençlik sektöründeki etkilerinin sonlandırılması ve sosyo-ekonomik etkilerinin azaltılması için gençlerin çalışmalar yapması da çağrı kapsamındaki önceliklerdendir.

Kimler Başvurabilir?

 • Başvuru sahibi Erasmus+ Program Ülkelerindeki,
   • Gençlik alanında faaliyet gösteren kâr amacı gütmeyen gençlik kuruluşları (Gençlik STK’sı) olabilmektedir.
 • Ortaklar, Erasmus+ Program Ülkelerindeki,
   • Kâr amacı gütmeyen özel kuruluşlar ya da kamu kuruluşları,
   • Gençlik alanında aktif STK’lar,
   • Yerel, ulusal ve bölgesel kamu kurumları olabilmektedir.

Çağrının Bütçesi:

 • Çağrının toplam bütçesi 5.000.000 Avro’dur. AB tarafından projelere verilecek minimum miktar 100.000 Avro, maksimum miktar 500.000 Avro’dur.
 • Talep edilen bütçenin maksimum %80'i AB tarafından finanse edilecektir.

Son Başvuru Tarihi:

 • 28 Temmuz 2020 tarihinde Brüksel saati ile 17:00’da başvurular sonlandırılacaktır.

Başvuru Şekli: