Dayanışma (Ulusal)

ESC Ülke Merkezli Başvuru Dayanışma Projeleri/ESC30

Yurtiçi dayanışma faaliyeti olup, kendi yerellerinde pozitif değişiklik oluşturmak isteyen en az beş gencin 2 ile 12 ay arasında başlatıp, geliştirip, uyguladığı projelerdir. Proje, gençlerden oluşan grubun birlikte keşfetmek istediği ve projenin günlük faaliyetleri içerebileceği ve tüm katılımcıları içermesi gereken net bir konuya sahip olmalıdır. Dayanışma Projeleri, topluluklar içindeki ana zorlukları ele almalı, ancak Avrupa katma değerini de açıkça vurgulamalıdır.

Projenin hedef kitlesi kimdir?

Projenin hedef kitlesi 18-30 yaş arası gençlerdir.

Kimler başvuru yapabilir?

Dayanışma projelerine, 18-30 yaşları arasında yasal olarak program ülkesinde ikamet eden ve Avrupa Dayanışma Programı Portalına kayıt olmuş en az 5 gençten oluşan grup katılım sağlayabilir. Maksimum katılımcı sayısı bulunmamaktadır. Projeyi yürütecek grup başvurabilir. Gruptaki gençlerden biri yasal temsilcinin rolünü üstlenir ve başvuruyu gönderme sorumluluğunu üstlenir. Projeyi yürütecek grup adına herhangi bir kamu veya özel kuruluş da proje başvurusu yapabilir.

Proje ve faaliyet süresi ne kadardır?

Proje süresi 2 ay ile 12 ay arasındadır.

Hibe kalemleri nelerdir?

Proje yönetimi Koç masrafları İstisnai masraflar

Başvuru tarihleri nelerdir?

Başvuran kuruluş aşağıdaki tarihlerde hibe başvurusunu sisteme yüklemelidir:

  • 20 Şubat, en geç Türkiye saatiyle 13.00, projesi aynı yılın 1 Haziran – 31 Aralık tarihleri arasında başlayanlar için;
  • 1 Ekim, en geç Türkiye saatiyle 13.00, projesi sonraki yılın 01 Ocak – 31 Mayıs tarihleri arasında başlayanlar için.

Başvuru Öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Avrupa Dayanışma Programının ülke merkezli tüm projelerinde yeralabilmek için gençlerin ve kuruluşların aşağıdaki süreçlerde anlatılan kayıt işlemlerini yapmaları beklenmektedir.

 

KURULUŞLAR/ RESMİ OLMAYAN GENÇLİK GRUPLARI İÇİN KAYIT İŞLEMLERİ

 

1. OID SÜRECİ: Avrupa Dayanışma Programının ülke merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir. Katılımcı Kimlik Kodunun (PIC) yerine OID kullanılacaktır. Ancak, daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, The Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir. Daha önce PIC kodu almamış olanlar ise yine The Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yaparak OID alabilir. “Register my organisation” sekmesinde açılan sayfada EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. EU Login hesabı (eski adı ile ECAS hesabı) olanlar mevcut hesapları ile sisteme giriş yapabililer. EU Login hesabı olmayanlar ise “Create an account” sekmesini tıklayarak bir EU Login hesabı edinerek sisteme giriş yapar.

Kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

1) İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır.

2) OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır.

3) OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir.

4) Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi otomatik üretir.

5) OID, "E" harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678). OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan sayfadan ulaşılabilir.

 

2. PASS SÜRECİ: Kuruluşlar Avrupa Dayanışma Programı kapsamında yapacakları gönüllülük faaliyeti ve dayanışma projeleri için, gönüllüleri/katılımcıları Avrupa Dayanışma Programı Placement Administration and Support System (PASS) Portalına girmek suretiyle seçebilirler. Placement Administration and Support System (PASS) PASS, uygun kuruluşların Avrupa Dayanışma Programı katılımcılarını aramak ve irtibat kurmak için tasarlanmıştır. Sisteme erişebilmek için kuruluşlara önce Avrupa Dayanışma Programına bağlı AB programlarından biri altında yetki verilmelidir. Yetkili kuruluşlar, PASS kullanmaya başlamak için hangi programla ilişkili olduklarına bağlı olarak aşağıdaki yollardan birini kullanmalıdır:

A) Kuruluşun bir Kalite Sertifikası varsa, kuruluşun Kalite Sertifikası kabul kararında listelenen personeli, mevcut AB Giriş / ECAS hesapları aracılığıyla PASS'a otomatik olarak erişebilir. Kuruluşlar, Ulusal Ajanslarına başvurarak kimlerin Kalite Sertifikasında yer aldığını tam olarak kontrol edebilir.

B) Kuruluşun Erasmus + Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında akredite olması durumunda, kuruluşun EVS akreditasyonunda bulunan kişileri mevcut AB Giriş / ECAS hesapları aracılığıyla PASS'a otomatik olarak erişmeleri sağlanır. Kuruluşlar, Ulusal Ajanslarına başvurarak kimlerin AGH Akreditasyonunda yeraldığını tam olarak kontrol edebilir. Tüm yetkili kullanıcılar:

1. Avrupa Gençlik Portalı sayfasının altında yeralan “Administrator login" butonuna tıklamalıdır.

2. Sisteme giriş yapmak için AB Giriş/ ECAS hesaplarını kullanmalıdır.

3. Giriş yaptıktan sonra kullanabilecekleri çevrimiçi araçlar listesinden "Avrupa Dayanışma Programı PASS" seçeneğini seçmelidirler. PASS Teknik Destek ve Kullanıcı Kılavuzu PASS’e erişme ve kullanma konusunda yardım için lütfen teknik destek sayfasına gidiniz. Güncel PASS kullanıcı kılavuzu için lütfen tıklayınız.

 

GENÇLER İÇİN KAYIT İŞLEMLERİ

Avrupa Dayanışma Programının tüm faaliyetleri için gençlerin Avrupa Gençlik Portalına kayıt olmaları gerekmektedir. Gençler portaldan kendilerine uygun gönüllülük fırsatlarını araştırabilirler. Gençler 17 yaşındayken portala kayıt olabilir ancak 18 yaşına kadar herhangi bir projeye başlayamazlar. Avrupa Dayanışma Programının projeleri 18-30 yaş aralığını kapsamaktadır. Avrupa Gençlik Portalına üye olan gençlere, sistem üzerinden 10 haneli Participant Reference Number (PRN) kodu verilecektir. Bu kod gençlerin yer almak istedikleri Avrupa Dayanışma Programı projelerinde, başvuru sahibi tarafından başvuru formu doldurma aşamasında, katılımcı seçiminde, nihai rapor aşamasında kullanılacaktır.

Gençler; Avrupa Dayanışma Programı Portalına kayıt olduktan sonra özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını kuruluşlara iletmek suretiyle, kuruluşlar tarafından da uygun görüldükleri takdirde bir projenin içinde yer alabilirler. Kalite Sertifikasına sahip (Akredite olmuş) kuruluş listesine, ilgili sayfada yeralan belirli filtreleme yöntemleri ile erişilebilir.

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Başvurular, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar (ESC 30) aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılır. Formlara ulaşmak için öncelikle kurumsal bir EU Login hesabı oluşturulmalıdır. Avrupa Komisyonunun başvuru formlarını yayımlandığı sayfaya Turna Proje Yönetim Sistemi (TURNA) hesabı kullanılarak da erişilebilir. Başvuru formu doldurulurken ilgili yıla ait Program Rehberi ve mevcut olması durumunda Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yayımlanan ve TURNA’dan ulaşılabilen başvuru rehberleri dikkate alınmalıdır. Başvuru için başvuru formunun doldurulmuş olması tek başına yeterli olmayıp başvuru formunda belirtilen tüm ek belgelerin de başvuru formuyla birlikte yüklenmesi gerekmektedir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından her teklif çağrısı döneminde bilgilendirme ve başvuru formu doldurmaya yönelik proje destek oturumları düzenlenmektedir. Bu toplantılara başvurmak için www.ua.gov.tr adresinde yayımlanan duyuruları takip edebilirsiniz.

Değerlendirme süreci nasıldır?

Tüm proje başvuruları, değerlendirme sürecinin ilk aşamasında uygunluk kontrolüne tabi tutulur. Uygunluk kontrolünde başvurunun uygunluk kriterlerini taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. İlgili yılın Program Rehberinde her proje türü için ilan edilen Uygunluk kriterlerinin tamamının sağlanması gerekir. Kriterlerden birisinin sağlanmaması durumunda başvurular içerik değerlendirmesine alınmadan reddedilir ve ret gerekçesi yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Uygunluk kontrolünü geçen projeler içerik değerlendirilmesi yapılmak üzere bağımsız dış uzmanlara atanır. Başvuru sahibinin başvuru formundaki sorulara verdiği cevaplar esas alınarak Program Rehberinde yer alan Kalite Ölçütleri çerçevesinde bağımsız dış uzmanlar tarafından içerik değerlendirmesi yapılır. Başvurular, aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. En yüksek puan alan başvurudan başlanarak proje başvurularına hibe tahsis edilir. Başvuru sonuçları kabul ve yedek listeleri halinde başvuru sonuçları bölümünden takip edilebilir. Değerlendirme sonuçları başvuru sahiplerine resmi olarak bildirilir.

Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler?

Hibe almaya hak kazanan proje sahibi kurum/kuruluşlara resmi bildirimde bulunulur. Akabinde, sözleşme sürecine ilişkin bilgi verilir, sözleşme öncesi belgelerin tamamlanması talep edilir. Belgelerin tamamlanmasının ardından Türkiye Ulusal Ajansı tarafından, tahsis edilen azamî hibeler çerçevesinde hazırlanan sözleşmeler kurum/kuruluşlara gönderilir. Sözleşmeler, kurum/kuruluşların yasal temsilcileri tarafından imzalandıktan sonra 2 (iki) nüsha halinde Türkiye Ulusal Ajansı’na iletilir. Sözleşmeler, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından imzalandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. Sözleşmelerin birer nüshaları yararlanıcıların mektup adreslerine posta ile gönderilir. Sözleşme imzalandıktan itibaren “yararlanıcı” statüsü kazanan kuruluşlar projelerini yürütebilmek için gerekli hibe desteğinden yararlanırlar. Hibe tahsis edilerek sözleşme imzalanan projelerin ilk ödemesi, sözleşmede belirtilen oranda ve sözleşmede belirtilen Avro cinsinden açılan banka hesabına yapılır. Kurum/kuruluşlar, hibe sözleşmesi ve eklerinde belirtilen kurallara göre proje faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Projenin sözleşme sonrası süreci ile ilgili bilgi almak için proje uygulama süreci sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

Dayanışma projelerinde gençler bir koç tarafından desteklenebilir. Koç, gruba eşlik etmek ve katılımlarını desteklemek için gençlik çalışmaları deneyimine sahip olabilecek bir kaynak kişidir. Belirli bir grup genç insanın ihtiyacına bağlı olarak farklı roller oynayabilir. Koç Dayanışma Projesi'nin dışında kalacaktır, bu nedenle grubun bir üyesi olmayacaktır, (eğer varsa) başvuruda bulunan kuruluşla hiçbir bağlantısı yoktur. Koç, grubun ihtiyaçlarına göre projelerinin hazırlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirmesinde gençlerden oluşan grubu destekleyebilir. Koç, öğrenme sürecinin kalitesini kolaylaştırabilir ve destekleyebilir ve proje sonunda öğrenme çıktılarının tanımlanmasına ve belgelenmesine yardımcı olabilir. Koçlar, bir gönüllü veya profesyonel olabilir.