ESC Kalite Sertifikası

ESC Ülke Merkezli Başvuru ESC50 Kalite Sertifikası

Avrupa Dayanışma Programının projelerine katılmak için kurum/kuruluşlar bir Kalite Sertifikası almalıdır. Kalite Sertifikası, Avrupa Dayanışma Programının ilke ve hedeflerine uyumu sağlar. Kuruluşlar, kendi ülkelerinin Ulusal Ajansına veya Ortak Ülkelerde yerleşik bir kurum/kuruluş olmaları halinde bölgesel SALTO'lara/Avrupa Komisyonuna bir Kalite Sertifikası için başvururlar. Kalite Sertifikası, Avrupa Dayanışma Programına giriş biletidir. Gönüllülük faaliyeti için bir ön koşuldur, ancak otomatik olarak bir Avrupa Dayanışma Programı proje hibesinin alınacağını ifade etmez. Türkiye’nin sadece gönüllülük faaliyetlerinde yer alması nedeniyle sadece gönüllülük için Kalite Sertifikası alınabilir.

Kimler başvuru yapabilir?

Gönüllülük Kalite Sertifikası için yasal olarak program ülkesinde veya ortak ülkelerde kurulmuş olan bir kuruluş başvurabilir. Kalite Sertifikası alabilmek için, kuruluşun en az iki yıldır tüzel kişiliğe sahip olması gerekmektedir. Kalite Sertifikası altında iki tür başvuru olacaktır. 1. Standart Başvuru: Destekleyen ve/ya ev sahibi kuruluş olmak isteyen tüm kuruluşlar sadece kendileri için standart başvuru yapacaklardır. 2. Şemsiye Başvuru: Birden fazla bağlı kuruluşları olan bir kuruluş Kalite Sertifikası için başvuru yapacaksa, tüm bağlı olduğu kuruluşlar adına tek bir başvuru türü olan “Şemsiye Başvuru” yapacaktır. Bağlı olduğu kuruluşlar Türkiye’de ise Türkiye Ulusal Ajansı’!na, bağlı olduğu kuruluşlar diğer ülkelerde ise doğrudan Yönetim Ajansı’na başvuru yapacaklardır. Şemsiye başvurusunda bulunan başvuru sahibi kuruluş, kendi adına başvuruda bulunan bağımlı kuruluşlar tarafından sunulan yerleşimlerin kalitesini ve güvenliğini izlemeli ve bu süreçlerde sorumlu olmayı kabul etmelidir. Aynı zamanda gençlerin uygun beceri geliştirme ve öğrenme fırsatlarından sorumlu olmalıdır. Şemsiye Başvuru ile ilgili aşağıdaki Akış Süreci Şeması, bağlı kuruluşlar sözkonusu olduğunda atılacak adımları açıklamaktadır.

Kalite Sertifikası süresi ne kadardır?

Tüm program süresini kapsamaktadır (2021-2027).

Başvuru nereye yapılır?

Başvuran kuruluşun olduğu Ulusal Ajans’a başvuru yapılır.

Başvuru tarihleri nelerdir?

Kalite sertifikası başvuruları tüm program dönemi boyunca herhangi bir zamanda yapılabilir.

Başvuru Öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Avrupa Dayanışma Programının ülke merkezli tüm projelerinde yeralabilmek için gençlerin ve kuruluşların aşağıdaki süreçlerde anlatılan kayıt işlemlerini yapmaları beklenmektedir.

KURULUŞLAR/ RESMİ OLMAYAN GENÇLİK GRUPLARI İÇİN KAYIT İŞLEMLERİ

1. OID SÜRECİ: Avrupa Dayanışma Programının ülke merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir. Katılımcı Kimlik Kodunun (PIC) yerine OID kullanılacaktır. Ancak, daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, The Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir. Daha önce PIC kodu almamış olanlar ise yine The Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yaparak OID alabilir. “Register my organisation” sekmesinde açılan sayfada EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. EU Login hesabı (eski adı ile ECAS hesabı) olanlar mevcut hesapları ile sisteme giriş yapabililer. EU Login hesabı olmayanlar ise “Create an account” sekmesini tıklayarak bir EU Login hesabı edinerek sisteme giriş yapar.

Kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

1) İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır.

2) OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır.

3) OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir.

4) Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi otomatik üretir.

5) OID, "E" harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678). OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan sayfadan ulaşılabilir.

2. PASS SÜRECİ: Kuruluşlar Avrupa Dayanışma Programı kapsamında yapacakları gönüllülük faaliyeti ve dayanışma projeleri için, gönüllüleri/katılımcıları Avrupa Dayanışma Programı Placement Administration and Support System (PASS) Portalına girmek suretiyle seçebilirler. Placement Administration and Support System (PASS) PASS, uygun kuruluşların Avrupa Dayanışma Programı katılımcılarını aramak ve irtibat kurmak için tasarlanmıştır. Sisteme erişebilmek için kuruluşlara önce Avrupa Dayanışma Programına bağlı AB programlarından biri altında yetki verilmelidir. Yetkili kuruluşlar, PASS kullanmaya başlamak için hangi programla ilişkili olduklarına bağlı olarak aşağıdaki yollardan birini kullanmalıdır:

A) Kuruluşun bir Kalite Sertifikası varsa, kuruluşun Kalite Sertifikası kabul kararında listelenen personeli, mevcut AB Giriş / ECAS hesapları aracılığıyla PASS'a otomatik olarak erişebilir. Kuruluşlar, Ulusal Ajanslarına başvurarak kimlerin Kalite Sertifikasında yer aldığını tam olarak kontrol edebilir.

B) Kuruluşun Erasmus + Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında akredite olması durumunda, kuruluşun EVS akreditasyonunda bulunan kişileri mevcut AB Giriş / ECAS hesapları aracılığıyla PASS'a otomatik olarak erişmeleri sağlanır. Kuruluşlar, Ulusal Ajanslarına başvurarak kimlerin AGH Akreditasyonunda yeraldığını tam olarak kontrol edebilir. Tüm yetkili kullanıcılar:

1. Avrupa Gençlik Portalı sayfasının altında yeralan “Administrator login" butonuna tıklamalıdır.

2. Sisteme giriş yapmak için AB Giriş/ ECAS hesaplarını kullanmalıdır.

3. Giriş yaptıktan sonra kullanabilecekleri çevrimiçi araçlar listesinden "Avrupa Dayanışma Programı PASS" seçeneğini seçmelidirler. PASS Teknik Destek ve Kullanıcı Kılavuzu PASS’e erişme ve kullanma konusunda yardım için lütfen teknik destek sayfasına gidiniz. Güncel PASS kullanıcı kılavuzu için lütfen tıklayınız.

GENÇLER İÇİN KAYIT İŞLEMLERİ.

Avrupa Dayanışma Programının tüm faaliyetleri için gençlerin Avrupa Gençlik Portalına kayıt olmaları gerekmektedir. Gençler portaldan kendilerine uygun gönüllülük fırsatlarını araştırabilirler. Gençler 17 yaşındayken portala kayıt olabilir ancak 18 yaşına kadar herhangi bir projeye başlayamazlar. Avrupa Dayanışma Programının projeleri 18-30 yaş aralığını kapsamaktadır. Avrupa Gençlik Portalına üye olan gençlere, sistem üzerinden 10 haneli Participant Reference Number (PRN) kodu verilecektir. Bu kod gençlerin yer almak istedikleri Avrupa Dayanışma Programı projelerinde, başvuru sahibi tarafından başvuru formu doldurma aşamasında, katılımcı seçiminde, nihai rapor aşamasında kullanılacaktır.

Gençler; Avrupa Dayanışma Programı Portalına kayıt olduktan sonra özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını kuruluşlara iletmek suretiyle, kuruluşlar tarafından da uygun görüldükleri takdirde bir projenin içinde yer alabilirler. Kalite Sertifikasına sahip (Akredite olmuş) kuruluş listesine, ilgili sayfada yeralan belirli filtreleme yöntemleri ile erişilebilir.

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Başvurular, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar (ESC 50) aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılır. Formlara ulaşmak için öncelikle kurumsal bir EU Login hesabı oluşturulmalıdır. Avrupa Komisyonunun başvuru formlarını yayımlandığı sayfaya Turna Proje Yönetim Sistemi (TURNA) hesabı kullanılarak da erişilebilir. Başvuru formu doldurulurken ilgili yıla ait Program Rehberi ve mevcut olması durumunda Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yayımlanan ve TURNA’dan ulaşılabilen başvuru rehberleri dikkate alınmalıdır. Başvuru için başvuru formunun doldurulmuş olması tek başına yeterli olmayıp başvuru formunda belirtilen tüm ek belgelerin de başvuru formuyla birlikte yüklenmesi gerekmektedir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından her teklif çağrısı döneminde bilgilendirme ve başvuru formu doldurmaya yönelik proje destek oturumları düzenlenmektedir. Bu toplantılara başvurmak için www.ua.gov.tr adresinde yayımlanan duyuruları takip edebilirsiniz. Başkanlığınız nezdinde yürütülen, Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamındaki KALİTE SERTİFİKASI talebinde bulunmak için, aşağıda yer alan bilgi ve belgelerin Komisyon nezdindeki hesabınızdan ESC 50 kodlu Başvuru Formu‘nu doldurmak suretiyle veri tabanına yüklenmesi gerekmektedir.

 

YÜKLENECEK BİLGİ VE BELGELER

(Yüklenen belgelerin hiçbirinin aslı, istenilmedikçe Başkanlığımıza gönderilmeyecektir.)

1.

Kurum ve kuruluşların başvuru öncesinde, Komisyon tarafından yürütülen portaldan OID kodu almak için https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home linkine kayıt olup, Organizasyon Kimliğine sahip olması ve bu sistemdeki hesabına Legal Entity/Lear, Vat Number, Financial ID gibi belgeleri yüklemesi gereklidir.  

2.

Kalite Sertifikası talebini ihtiva eden Dilekçe. (talebin  değerlendirilmeye alınabilmesi için Turna sisteminde de yer alan dilekçe örneğinin ıslak imzalı suretinin esc@ua.gov.tr adresine e-mail ile gönderilmesi başvurunuzun işleme konulmasını hızlandıracaktır)

3.

ESC50 kodlu Başvuru Formunun ve Formun, “Declaration of Honour” bölümünün ıslak imzalı sayfasının taranmış hali ile diğer bütün gerekli belgelerin “Annexes” bölümüne yüklenmesi.

4

Kurum/Kuruluşu temsil edecek olan ve başvuru formunda bildirilen Yasal Temsilci (Legal Representative) ve Proje Sorumlusu’na (Contact Person) ilişkin olarak,

  • STK’lar için (dernek ve vakfılar), Yetkilendirme Kararı,
  • Diğer kurumlar için (Kamu Kurumu, Üniversite v.b.), Kurum üst amirince (Rektör, Genel Müdür v.b.) imzalı görevlendirme yazısı (yazıda yasal temsilcinin temsil ve ilzama yetkili kılınması gereklidir).
  • Belediyeler için, Belediye Meclisince Bld.Bşk.’na açıkça sınırları belirtilmiş temsil ve ilzama yetkili Kararı, (içeriğinde “Belediyemizi, Gönüllü Kurum ve Kuruluşlarının Kalite Sertifikası ve Gönüllülük projeleri kapsamında temsil ve ilzama yetkili yasal temsilci Belediye Başkanı ……….. olup, hibe veren kurum ve kuruluşlar nezdindeki bütün projelere başvurmaya ve projeler dahilinde ……………. TL’ye kadar olan hibe sözleşmelerini imzalamaya ve sözleşme usul ve esasları dahilinde projeleri yürütmeye yetkili kılınmıştır.” İbaresi yer almalıdır.)

5

Ev sahibi olarak başvurulması halinde, öncelikle Gönüllülükle uyuşan mevcut ve devam eden faaliyet ve/veya faaliyetlerin bulunması ve bu kapsamda gönüllüye yaptırılacak faaliyetlere ilişkin haftalık en az 35 saatlik detaylı taslak programın sunulması gereklidir. (TURNA sisteminde örneği bulunmaktadır). (Faaliyet başka bir kuruluşta yarı veya tam zamanlı olarak gerçekleşecek ise o kurum/kuruluşun da akredite edilebilirliği dikkate alınarak ev sahipliği talebi değerlendirmeye alınacaktır.)

6.

Dernek ve Vakıflar için;

6.a

Bağlı bulunulan SGK Müdürlüğü ile Vergi Dairesi’nden alınmış güncel tarihli (azami 1 ay öncesinde düzenlenmiş) borcu yoktur yazısı. 

 

 

 

 

 

6.b

Kalite Sertifikası talebinde bulunan STK’lar için; Kuruluşun en az bir mali yıl döneminde faal olması ile bir önceki mali yıla (1 Ocak-31 Aralık) ait finansal durumunu ibraz etmesi zorunlu olup, sunulan mali tablodaki finansal durumunun da yeterli olması gereklidir.

Bu kapsamda, başvuru tarihindeki bir önceki mali yılın 01 Ocak – 31 Aralık dönemine ait finansal bilgileri ihtiva eden Bilanço ve/veya İşletme Hesabı Tablosu (yasal temsilci, muhasip üye ve/veya mali müşavir imzalı-kaşeli)

6.c

* Kuruluşun onaylı Tüzel Kişilik Belgesi (dernek tüzüğü/vakıf senedi),

* Bağlı bulunulan İl Dernekler/Vakıflar Müdürlüğünden alınmış formda belirtilen adreste faaliyet gösterildiğine ve halen Faal olunduğuna dair yazı, (Yeni kurulan bir dernek ise, Dernek zorunlu organlarının oluşturulduğu ve ilk genel kurul toplantısının yapıldığının Dernekler Müdürlüğü yazısı ile teyiti gerekmektedir.)

 

Başvuru Formunu TURNA'da eşleştirmek ve gerekli evrakları ihtiva eden dilekçe örneği ve gönüllü faaliyet programı tablosu örneğine ulaşmak için; TURNA sistemindeki Başvuru İşlemleri – Başvuru Bilgisi Gönder ekranından ulaşabilir, Submission ID ve mail adresini girerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Değerlendirme süreci nasıldır?

Tüm proje başvuruları, değerlendirme sürecinin ilk aşamasında uygunluk kontrolüne tabi tutulur. Uygunluk kontrolünde başvurunun uygunluk kriterlerini taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. İlgili yılın Program Rehberinde her proje türü için ilan edilen Uygunluk kriterlerinin tamamının sağlanması gerekir. Kriterlerden birisinin sağlanmaması durumunda başvurular içerik değerlendirmesine alınmadan reddedilir ve ret gerekçesi yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Uygunluk kontrolünü geçen projeler içerik değerlendirilmesi yapılmak üzere bağımsız dış uzmanlara atanır. Başvuru sahibinin başvuru formundaki sorulara verdiği cevaplar esas alınarak Program Rehberinde yer alan Kalite Ölçütleri çerçevesinde bağımsız dış uzmanlar tarafından içerik değerlendirmesi yapılır. Başvurular, aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. En yüksek puan alan başvurudan başlanarak proje başvurularına hibe tahsis edilir. Başvuru sonuçları kabul ve yedek listeleri halinde başvuru sonuçları bölümünden takip edilebilir. Değerlendirme sonuçları başvuru sahiplerine resmi olarak bildirilir.

Kalite Sertifikası Başvuruları için süreç nasıl işler?

Avrupa Dayanışma Programı (ESC) dahilinde yer alan ve bu kapsamda proje yapmak isteyen gönüllü kurum ve kuruluşların öncelikle Kalite Sertifikası sahibi olmaları gerekmekte olup, başvurular https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home linkindeki Kalite Sertifikası (Quality Label) Başvuru Formu ekine gerekli bilgi ve belgeleri (TURNA sisteminde yer alan dilekçe örneğindeki) yüklemek suretiyle gerçekleştirilecektir. Başvurular yıl içinde herhangi bir tarihte Komisyonun çevrimiçi başvuru sistemi aracılığıyla on-line olarak yapılır. Usulüne uygun olarak sisteme yüklenen başvurular, Ön Değerlendirme kriterleri çerçevesinde incelenir ve tespit edilen eksiklikler, başvurana e-posta aracılığıyla bildirilerek, eksikliklerin giderilmesi istenir. Eksiklik bulunmayan ya da eksikliklerin bildirilmesini müteakip eksiklikleri tamamlayan başvuru sahibi kurum ve kuruluşlara Kalite Sertifikası ziyareti, toplantısı ve/veya telefonla irtibata geçilmek suretiyle kurum/kuruluşun idari, mali ve beşeri yönden yeterliliklerini tespit etmek üzere Kalite Değerlendirilmesi yapılır. Bu değerlendirmeler sonucunda hazırlanacak Kalite Sertifikası Raporları, belli bir sayıya ulaşan talepleri görüşmek üzere toplanan Kalite Sertifikası Komitesi’nde sunulur. Komitede görüşülen ve bağlı, ilgili kurum ve kuruluşların da görüşleri olumlu olan kurum ve kuruluş hakkında Kalite Sertifikası ile ilgili nihai karar verilerek başvuru sonuçlandırılır. Kalite Sertifikası başvurusu sonuçlandırılan kurum ve kuruluşlara, e-mail ve/veya resmi yazı ile sonuç bildirilir ve AB Komisyonu nezdinde yürütülen http://europa.eu/youth/evs_database linkindeki Komisyon veri tabanında yayımlanır. Başvurusu kabul edilen kurum/kuruluşlar ilk başvuru tarihinden itibaren Avrupa Dayanışma Programı (ESC) dahilindeki gönüllü kurum ve kuruluşlarına yönelik projeler için Başkanlığımıza ve AB Komisyonu Yürütme Ajansı’na başvuruda bulunabilir.

 

Başvuru Formunu TURNA'da eşleştirmek ve gerekli evrakları ihtiva eden dilekçe örneği ve gönüllü faaliyet programı tablosu örneğine ulaşmak için; TURNA sistemindeki Başvuru İşlemleri – Başvuru Bilgisi Gönder ekranından ulaşabilir, Submission ID ve mail adresini girerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

KA 110 ve ESC 52 kodlu mevcut akreditasyon ve kalite sertifikasına sahip olan kuruluşların ESC 50 Kalite Sertifikasına başvuru yapması gerekir mi?

  • İlk defa başvuru yapacaklar; sadece gönüllü kurum ve kuruluşlarla ortak projede yer almak istiyorlarsa  Ev sahibi ve/veya Destekleyen kuruluş olarak, ESC51 gönüllülük projelerine başvurarak hibe talebinde bulunabilmek için ise Ev sahibi ve/veya Destekleyen Lead Organisation olarak başvurmaları gerekmektedir.
  • KA110 akreditasyonu sahip kuruluşlar; 31 Aralık 2021 tarihini kadar akreditasyonları geçerli olup, bu tarihe kadar sadece  mevcut projelerde ortak olarak yer alabilirler. Bu kuruluşlar,  ESC51 gönüllülük projelerine başvurarak hibe talebinde bulunabilmek için Ev sahibi ve/veya Destekleyen Lead Organisation olarak başvurmaları gerekmektedir.
  • ESC52 Kalite Sertifikasına sahip kuruluşlar; mevcut projelerde ortak olarak yer alabilirler, ESC51 gönüllülük projelerine başvurarak hibe talebinde bulunabilmek için Ev sahibi ve/veya Destekleyen Lead Organisation olarak başvurmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, daha önce Akreditasyon veya Kalite Sertifikası bulunan kurum ve kuruluşlarımızın başvurularında geçerli olacak ilave hususlar aşağıdaki gibidir:

  • KA110 akreditasyon başvurusu olanların ESC50 kodlu başvuru formunu ve eklerini eksiksiz olarak sisteme yüklemeleri,
  • Şu anda mevcut ESC52 Kalite Sertifikası başvurusu olanların, Lead Organisation olarak başvurmaları halinde ESC50 kodlu başvuru formu ve ekler için de ESC52 için daha önce Ulusal Ajansa iletmiş olduğu eklerde değişiklik var ise (dernek adresi, yasal temsilci, proje sorumlusu v.b.) bu yeni eklerle birlikte sisteme yüklemeleri gerekmekte olup, daha sonra Başkanlığımızca yapılacak ön değerlendirme ve Komite süreçleri dahilinde başvurunuzun sonucu tarafınıza bilgi verilecektir.