Yurt Dışı Kurslar (Okul Eğitimi)

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA122-SCH

Okul Eğitimi Öğrenci ve Personel Hareketliliği projeleri, okul eğitimi alanında faaliyet gösteren kuruluşların personeline, mesleki yeterliliklerini geliştirmeleri amacıyla Program Üyesi bir ülkedeki yapılandırılmış bir kurs/eğitim merkezinde 2 günden 1 aya kadar eğitim alma fırsatı sunar.

Erasmus+ Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği

Ana Eylem 1 Öğrenme Hareketliliği faaliyeti altında "Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği" projeleri, Okul Eğitimi alanında faaliyet gösteren kuruluşların okul eğitiminden sorumlu personeline ve öğrencilerine yurt dışındaki Program Üyesi ülkelerde eğitim alma fırsatı sunar.

 

 • Okul eğitiminden sorumlu personel için uygun yurt dışı hareketlilik faaliyetleri işbaşı eğitim, eğitim-öğretim görevlendirmesi, kurs ve eğitimlerdir.

 

 • Okul öğrencileri için uygun yurt dışı hareketlilik faaliyetleri öğrenci gruplarının değişimi, kısa ve uzun dönemli bireysel öğrenme hareketlilikleridir.

 

 • Uzman ev sahipliği, öğretmen ve eğitmen ev sahipliği ile hazırlık ziyareti gibi faaliyetler de desteklenmektedir.

Projenin hedef kitlesi kimdir?

Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği faaliyetinin hedef kitlesi öğretmenler, okul eğitimi personeli ve okul öğrencileridir. 

 

 • Yurt dışı hareketlilik faaliyetine katılması planlanan personelin hareketlilik tarihinde, gönderen kuruluşun personeli olması gerekmektedir.
 • Yurt dışı hareketlilik faaliyetine katılması planlanan öğrencilerin hareketlilik tarihinde, gönderen kuruluşun öğrencisi olması gerekmektedir.
 • Diğer faaliyetler için Program üyesi ülkelerden olmak şartıyla,
   • uzman ev sahipliği için okul eğitimi alanında uzman kişiler,
   • öğretmen ve eğitmen ev sahipliği için eğitimi devam eden ya da yeni mezun öğretmen adayları,
   • hazırlık ziyareti için personel hareketliliği için belirtilen şartları taşıyan kişiler uygun katılımcı olarak kabul edilir.

 

 • Okul Eğitimi alanında kısa dönemli hareketlilik projesinde azami 30 katılımcı yer alabilir. Hazırlık ziyareti katılımcıları ve refakatçiler bu sayıya dahil değildir.

Kimler başvuru yapabilir?

Başvurular, tüzel kişiliğe sahip okul eğitimi alanında örgün eğitim veren kurum/kuruluşlar ile yerel ve bölgesel kamu yetkilileri, koordinasyondan sorumlu kurum/kuruluşlar ve okul eğitimi alanında görevli diğer kurum/kuruluşlar tarafından yapılabilmektedir. Kurum/kuruluşların uygunluğu, verdikleri eğitim programlarına ve faaliyetlerine göre belirlenecektir. Uygun kurum tanımları ve örnekleri aşağıda verilmiştir.
Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği projeleri kapsamında aynı Teklif Çağrısı döneminde bir kuruluş tarafından yalnızca bir başvuru yapılabilir. Bu projeler kapsamında sadece tekil başvuru yapılması mümkündür.
Bir konsorsiyum adına, Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği proje başvurusu yapılamaz.
Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonuna sahip kuruluşlar, Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği proje başvurusunda bulunamaz.

 

UYGUN KURUM TANIMLARI VE ÖRNEKLERİ

Ulusal mevzuat çerçevesinde aşağıdaki görevlerden en az birini yerine getiren ve okul eğitimi alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projeleri için başvuru yapabilir:

 • - Okul öncesi, ilköğretim, genel eğitim müfredatına sahip ortaöğretim düzeyinde eğitim verilmesi,
 • - Okul eğitim kurumlarının ulusal ve yerel düzeyde sevk ve idaresi,
 • - Herhangi bir düzeyde okul eğitim stratejisinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • - Okul eğitimi alanında denetim ve kalite kontrolü,
 • - Okul eğitimi personelinin mesleki gelişimlerine yönelik yeterliliklerin, standartların ve fırsatların tanımlanması.

 

Yukarıda sayılan alanlarda faaliyet gösteren örnek kurum/kuruluş türleri şunlardır:

 • - Okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, ortaokullar,
 • - Örgün genel ortaöğretim kurumları, genel eğitim müfredatı içeren örgün mesleki ortaöğretim kurumları,
 • - İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Milli Eğitim Bakanlığının okul eğitimi alanındaki ilgili Genel Müdürlükleri

 

Başvuru yapmadan da bu fırsattan yararlanılabilir. Bu kapsamda, Program Ülkelerinden gelecek katılımcılara ev sahipliği yapmak ya da Okul Eğitimi alanında Erasmus Akreditasyonu olan kurumların hareketlilik konsorsiyumlarına üye olmak mümkündür ve bunun için ayrıca Türkiye Ulusal Ajansına başvuru yapılması gerekmemektedir.

 

Proje süresi ve faaliyet süreleri nedir?

Proje süresi başvuru aşamasında seçilir ve 6 ay ile 18 ay arasında olabilir. Projenin tüm faaliyetleri, proje süresi içinde tamamlanmalıdır. 

 

Yürütülebilecek faaliyetler ve asgari-azami faaliyet süreleri:

 • Personel faaliyetleri için; işbaşı izleme/eğitim (2-60 gün), eğitim-öğretim görevlendirmesi (2-365 gün), kurs ve eğitimler (2-30 gün)
 • Öğrenci faaliyetleri için; öğrenci gruplarının hareketliliği (2-30 gün), kısa dönemli öğrenci hareketliliği (10-29 gün), uzun dönemli öğrenci hareketliliği (30-365 gün)
 • Desteklenen diğer faaliyetler için; uzman ev sahipliği (2-60 gün), öğretmen ve eğitimci ev sahipliği (10-365 gün)

Hibe kalemleri nelerdir?

Program Rehberinde uygunluk şartları ve hesaplama usulleri detaylı olarak verilen hibe kalemleri şu şekildedir:

  • Kurumsal Destek
  • Seyahat Desteği
  • Bireysel Destek
  • Dahil Etme Desteği
  • Hazırlık Ziyareti
  • Kurs Ücretleri
  • Dil Desteği
  • İstisnai Masraflar

Başvuru tarihleri nelerdir?

Başvurular, en geç 23 Şubat 2022 tarihinde Brüksel saati ile 12:00:00'ye kadar sisteme yüklenmek zorundadır.

 

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Okul Eğitimi Öğrenme Hareketliliği projeleri için aynı Teklif Çağrısı yılında tek dönem başvuru alınacaktır. Aynı yıl için ikinci bir başvuru dönemi bulunmamaktadır.

 

Başvuru tarihleri ve koşulları için Program Rehberini kontrol etmeyi unutmayınız.

 

Program Rehberinde belirtilen son başvuru tarihine uyulmalıdır.

Başvuru Öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Erasmus+ Programının Ülke Merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir.

 

Kurumunuza ait bir OID  mevcut değilse Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yapmanız gerekmektedir. Sisteme EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. 

 

Kurumunuz adına kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır.
  • OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır.
  • OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir. (Authorised Users ekranında birden fazla kişi de yetkilendirilebilmektedir.)
  • Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’i otomatik üretir.
  • OID, "E" harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678).
  • Kurumunuzun yasal statüsünü gösteren Tüzel Kişilik Formu da sisteme yüklenmiş olmalıdır. Bağlantı adresi verilen sayfada yer alan tüzel kişilik formlarından kurum/kuruluşunuzun yasal statüsüne uygun olanı indirip ORS’ye yükleyiniz: https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en
  • OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasından ulaşılabilir.

 

* Daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir.

 

* EU Login hesabı olmayanlar “Create an account” sekmesini tıklayarak öncelikle bir EU Login hesabı edinir ve daha sonra sisteme giriş yapar. Bu kullanıcı hesabı bireysel kayıttır ancak kurumsal adresle bir EU Login hesabı oluşturulması ve Organizasyon Kimliği için kurumsal EU Login hesabının kullanılması tavsiye edilir.

 

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projeleri için KA122-SCH kodlu başvuru formu doldurulmalıdır.

 

Başvurular, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılır. Çevrimiçi formların doldurulmasına ilişkin açıklamalar form içinde mevcuttur.

 

Formlara ulaşmak için öncelikle kurumsal bir EU Login hesabı oluşturulmalıdır. 

 

Başvuru formu doldurulurken ilgili yıla ait Program Rehberi dikkate alınmalıdır.

 

Başvuru için başvuru formunun doldurulmuş olması tek başına yeterli olmayıp başvuru formunda belirtilen tüm ek belgelerin de başvuru formuyla birlikte yüklenmesi gerekmektedir.

 

Başvuru formu, formda izin verilen Program dillerinden herhangi biri ile doldurulabilir. Türkçe de Program dilleri arasındadır. Ortaklık projelerinde formun özellikle tüm ortakların anlayabileceği bir dilde doldurulması önerilir. 

 

Doldurulmuş formun bir kopyasının kaydedilmesi ve çıktısının alınması önerilir.

 

Başvuru formu, başvuru sahibi kuruluşun bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansına sunulmalıdır.

 

Program Rehberinde belirtilen son başvuru tarihine uyulmalıdır.

 

Projelerin başvuru sahibi kurumun ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına dayalı ve özgün bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir. Başvuru sahiplerinin projelerini kendilerinin hazırlaması, başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden her türlü düzenlemeden kaçınmaları gerekmektedir.

 

Değerlendirme süreci nasıldır?

Tüm proje başvuruları, değerlendirme sürecinin ilk aşamasında uygunluk kontrolüne tabi tutulur. Uygunluk kontrolünde başvurunun uygunluk kriterlerini taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. İlgili yılın Program Rehberinde her proje türü için ilan edilen Uygunluk kriterlerinin tamamının sağlanması gerekir. Kriterlerden birinin sağlanmaması durumunda başvurular içerik değerlendirmesine alınmadan reddedilir ve ret gerekçesi başvuru sahibine bildirilir.

Uygunluk kontrolünü geçen projeler içerik değerlendirilmesi yapılmak üzere bağımsız dış uzmanlara atanır. Başvuru sahibinin başvuru formundaki sorulara verdiği cevaplar esas alınarak Program Rehberinde yer alan Kalite Ölçütleri çerçevesinde bağımsız dış uzmanlar tarafından içerik değerlendirmesi yapılır. Başvurular, aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. En yüksek puan alan başvurudan başlanarak proje başvurularına hibe tahsis edilir. Başvuru sonuçları kabul ve yedek listeleri halinde web sayfamızda ilan edilmektedir.

Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler?

Hibe almaya hak kazanan proje sahibi kurum/kuruluşlara resmi bildirimde bulunulur. Akabinde, sözleşme sürecine ilişkin bilgi verilir, sözleşme öncesi belgelerin tamamlanması talep edilir. Belgelerin tamamlanmasının ardından Türkiye Ulusal Ajansı tarafından, tahsis edilen azamî hibeler çerçevesinde hazırlanan sözleşmeler kurum/kuruluşların yasal temsilcileri tarafından imzalandıktan sonra Türkiye Ulusal Ajansı tarafından da imzalandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. Sözleşme imzalandıktan itibaren “yararlanıcı” olarak adlandırılan kuruluşlar projelerini yürütebilmek için gerekli hibe desteğinden yararlanırlar. Hibe tahsis edilerek sözleşme imzalanan projelerin ilk ödemesi, sözleşmede belirtilen oranda ve sözleşmede belirtilen Avro cinsinden açılan banka hesabına yapılır. Kurum/kuruluşlar, hibe sözleşmesi ve eklerinde belirtilen kurallara göre proje faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Projenin sözleşme sonrası süreci ile ilgili bilgi almak için proje uygulama süreci sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği projelerinin başarılı bir şekilde hazırlanması ve uygulanması için proje sunacak kuruluşların aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmesi önem arz etmektedir. Projelerin kuruluşların ihtiyacını yansıtması, Erasmus+ Programı amaç ve kurallarına uygun şekilde hazırlanması ve Program kuralları esas olmak üzere başvuru formunda belirtildiği şekilde uygulanması gerekmektedir.

 

 • Ev sahibi kuruluşların OID numaraları kuruluşun yetkili kişisinin bilgisi ve izni dışında hiçbir şekilde kullanılmamalıdır.
 • Üçüncü kişi veya firmalar aracılığıyla temin edilen OID numaraları kuruluş yetkilisinin bilgi ve izni olmadan kullanılmamalıdır.
 • Yurt dışındaki hareketlilik faaliyetine ev sahipliği yapacak kuruluşun kurumsal e-posta adresinden ve kurum yetkilisinden alınmayan veya üçüncü kişi veya firmalar aracılığıyla alınan e-postalara itibar edilmemelidir.
 • Başvuru sahiplerinin projelerini kendilerinin hazırlamaları, başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden hükümler içeren sözleşme imzalamamaları gerekmekte olup Projelere ilişkin bilgi desteği ve her türlü soru için Başkanlığımıza müracaat edilmelidir.
 • Projeler bir veya birkaç ihtiyaca yönelik hazırlanabileceğinden; projelerin katılımcı, kurum, sektör vb. aktörlerin ihtiyaçları belirlenerek ve gerekirse bunun için ön çalışma yapılarak hazırlanması önemle tavsiye edilmektedir.
 • Proje kapsamında katılım sağlanacak eğitimin, neden yurt dışında alınacağının başvuru formunda açık bir şekilde gerekçelendirilmesi gerekmektedir.
 • Başvurularda belirtilecek faaliyetlerin kurumun eğitim ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlendirilmesi; kurumun eğitim personeli için ulusal düzeyde alınabilecek kurs faaliyetleri yerine işbaşı izleme/eğitim, öğretme görevlendirmesi faaliyetlerinin göz önünde bulundurulması, okullar için öğrencilerin gelişimi kapsamında öğrenci hareketliliklerinin yer aldığı faaliyetlere yer verilmesi tavsiye edilmektedir.
 • Başvurularda KA122-SCH başvuru formu kullanılmalıdır.
 • Başvuru formunda yurt dışında eğitim alınacak ev sahibi kuruluş(lar) hakkında bilgi istenmektedir. Bu nedenle, başvuru formundaki ilgili alan doldurulmadan önce, yurt dışındaki ev sahibi kuruluş(lar)la ilgili gerekli araştırma ve görüşmelerin yapılmış olması ve buna göre bilgilerin girilmesi önem arz etmektedir.
 • Önceki Erasmus+ Programı döneminde Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229) projelerinde yer alan “Kısa Dönemli Öğrenci Grupları Değişimi” faaliyeti yeni dönemde KA1 faaliyeti altında “Öğrenci Gruplarının Hareketliliği” faaliyeti olarak devam edecek olup okulların bu hususu göz önünde bulundurması gerekmektedir. Bu kapsamda, başvuru yapacak okulların “Öğrenci Gruplarının Hareketliliği” ve “Öğrencilerin Kısa/Uzun Dönemli Öğrenme Hareketliliği” faaliyetleri kapsamında yurt dışı hareketliliği planladığı okul ya da okullarla gerekli iletişim ve görüşmeleri yapmış olması gerekmektedir.
 • Yurt dışında katılım sağlanacak faaliyetler için ev sahipliği yapacak kuruluşun seçimi başvuru sahiplerinin sorumluluğundadır.
 • Kurs/Eğitim Faaliyeti planlanıyor ise, yurt dışı ev sahibi kuruluşlar “Quality Standards for courses under Key Action 1” dokümanında yer alan hususlar doğrultusunda belirlenmelidir.
 • Proje hazırlık ve uygulama aşamalarında “Erasmus Quality StandardsErasmus Kalite Standartlarında belirtilen tüm kriterlere uyulması zorunludur.
 • Başvuru formunda belirtilen faaliyetlerin içerikleri ilgili kalite standartlarına uygun bir şekilde planlanmalıdır.
 • Her kuruluşun, proje başvurusunu kendi ihtiyaçlarına dayalı ve özgün bir şekilde hazırlaması gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir.
 • Proje teklifinde hedeflenen sonuçların ve etkinin başvuran kuruluşun gerçekleştirebileceği, yetki ve kapasitelerini aşmayan, gerçekçi hedefler olmasına dikkat edilmelidir.
 • Okul eğitimi kapsamında hazırlanacak projelerde yurt dışında evsahibi/ortak kuruluş aramak amacıyla School Education Gateway internet sayfasından ve eTwinning Platformundan yararlanılabilir. İlgilenilen bir proje veya kuruluşun iletişim bilgilerini bulmak için Avrupa Komisyonu Proje Sonuçları Platformu (Projects Results Platform) kullanılabilir.

 

Yukarıda ele alınan hususlar ve Erasmus+ Programının diğer kuralları hakkında detaylı bilgi için, Başkanlığımız internet sitesinde yer alan 2022 Erasmus+ Program Rehberinin ilgili bölümleri incelenmelidir.

Okul Eğitimi alanında faydalı link ve dokümanlar ile Sıkça Sorulan Sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Tüm başvuru sahiplerine başarılar dileriz.