Öğrenci ve Personel Hareketliliği (Okul Eğitimi)

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA122-SCH

Okul Eğitimi Öğrenci ve Personel Hareketliliği faaliyeti, kurumlara eğitim personeli ve öğrencileri için Program Üyesi ülkelere öğrenme hareketlilikleri düzenlemeleri ve Program Ülkelerinden uzman ve öğretmen davet etmeleri fırsatlarını sunar.

Erasmus+ Okul Eğitimi Öğrenci ve Personel Hareketliliği

Ana Eylem 1 Öğrenme Hareketliliği faaliyeti altında "Okul Eğitimi Öğrenci ve Personel Hareketliliği" projeleri, öğretmenler ve diğer eğitim personeli ile okul öğrencileri için yurt dışı hareketlilik fırsatları sunar. Yurt dışı hareketlilikler personel için işbaşı izleme, öğretme görevlendirmesi, kurs ve eğitimler ile öğrenciler için kısa ve uzun dönemli hareketlilik faaliyetleri ve öğrenci gruplarının değişimi olmak üzere çeşitli faaliyetleri içerebilir. Ayrıca, yeni dönemde uzman ev sahipliği, öğretmen ev sahipliği ve hazırlık ziyareti gibi faaliyetler de desteklenmektedir.

Projenin hedef kitlesi kimdir?

Okul Eğitimi Öğrenci ve Personel Hareketliliği faaliyetinin hedef kitlesi öğretmenler, okul eğitimi personeli ve okul öğrencileridir. 

 

Okul Eğitimi alanında kısa dönemli hareketlilik projesinde azami 30 katılımcı yer alabilir. Hazırlık ziyaretleri katılımcıları ve refakatçiler bu sayıya dahil değildir.

 

Personel hareketliliği için uygun katılımcılar: katılımcı kurumlarda bilfiil aktif olarak çalışma şartıyla öğretmenler, okul liderleri, okul eğitimi ile ilgili faaliyetlerde yer alan diğer eğitim personeli

 

Öğrenci hareketliliği uygun katılımcılar: katılımcı okulun öğrencileri

 

Diğer faaliyetler için uygun katılımcılar: Program Ülkelerinden olmak şartıyla uzman ev sahipliği için okul eğitimi alanında uzman kişiler, öğretmen ev sahipliği faaliyeti için eğitimi devam eden ya da yeni mezun öğretmen adayları ve hazırlık ziyareti için personel hareketliliği için uygunluk şartlarını taşıyan kişiler.

Kimler başvuru yapabilir?

Başvurular kurumsaldır ve okul eğitimi alanında faaliyet yürüten ve tüzel kişiliğe sahip uygun katılımcı kuruluşlar tarafından yapılır. Projeyi yürütecek kurum tarafından başvuru yapılır, sözleşme imzalanır, katılımcılar seçilir ve yurt dışına gönderilir, faaliyetler uygulanır ve rapor sunulur.

 

UYGUN KURUM TANIMLARI VE ÖRNEKLERİ

 

Ulusal mevzuat çerçevesinde aşağıdaki görevlerden en az birini yerine getiren ve okul eğitimi alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projeleri için başvuru yapabilir:

 • Okul öncesi, ilköğretim, genel eğitim müfredatına sahip ortaöğretim düzeyinde eğitim verilmesi,
 • Okul eğitim kurumlarının ulusal ve yerel düzeyde sevk ve idaresi,
 • Herhangi bir düzeyde okul eğitim stratejisinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Okul eğitimi alanında denetim ve kalite kontrolü,
 • Okul eğitimi personelinin mesleki gelişimlerine yönelik yeterliliklerin, standartların ve fırsatların tanımlanması.

 

Yukarıda sayılan alanlarda faaliyet gösteren örnek kurum/kuruluş türleri şunlardır:

 • Okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, ortaokullar,
 • Örgün genel ortaöğretim kurumları, genel eğitim müfredatı içeren örgün mesleki ortaöğretim kurumları,
 • İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Milli Eğitim Bakanlığının okul eğitimi alanındaki ilgili Genel Müdürlükleri

 

Okul eğitimi alanında hareketlilik fırsatlarından yararlanabilmek için kuruluşlar iki farklı şekilde başvuru yapabilir:

Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projeleri (KA122-SCH): Erasmus+ deneyimi sınırlı olan ve az sayıda faaliyet yürütmeyi planlayan kuruluşlar için bir fırsattır. Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu olmayan kuruluşlar için uygundur. Bu projeler kapsamında sadece tekil başvuru yapılabilir. Bir konsorsiyum adına, kısa dönemli proje başvurusu yapılamaz. Bu projeler kapsamında aynı Teklif Çağrısı döneminde bir kuruluş tarafından yalnızca bir başvuru yapılabilir.

Okul Eğitiminde Akreditasyon Sahibi Kurumlara Ait Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projeleri (KA121-SCH): Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonuna sahip olan kuruluşlara özel bir hibe başvurusudur. Akredite kuruluşlar, kısa dönemli proje başvurusunda bulunamazlar.

 

Hareketlilik faaliyetleri Program Ülkelerine ve tek taraflı yapılır. Karşılıklı hareketlilik faaliyetleri yapılabilmesi için karşı ortağın da kendi ulusal ajansı tarafından kabul edilmiş bir Erasmus+ başvurusu olmalı veya onaylanmış bir konsorsiyuma katılmış olmalıdır.

 

Başvuru yapmadan da bu fırsattan yararlanılabilir. Bu kapsamda, Program Ülkelerinden gelecek katılımcılara ev sahipliği yapmak ya da Okul Eğitimi alanında Erasmus Akreditasyonu olan kurumların hareketlilik konsorsiyumlarına üye olmak mümkündür ve bunun için ayrıca Türkiye Ulusal Ajansına başvuru yapılması gerekmemektedir.

 

Ortak ya da ev sahibi kurum bulmak için önerilen araçlar:

School Education Gateway

eTwinning

 

Kurs faaliyeti için Komisyon'un belirlemiş olduğu Kalite Standartlarına uyulması beklenmektedir:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en

 

Proje ve faaliyet süreleri ne kadardır?

Proje süresi başvuru aşamasında seçilir ve 6 ay ile 18 ay arasında olabilir.

 

Proje başlangıç tarihleri 2021 yılı Teklif Çağrısı için 1 Eylül 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında seçilebilir.

 

Aşağıda listelenen faaliyetler, proje süresi içinde tamamlanmalıdır.

Yürütülebilecek faaliyetler ve asgari-azami faaliyet süreleri:

  • Personel için fırsatlar: işbaşı izleme (2-60 gün), öğretmen görevlendirmesi (2-365 gün), kurs ve eğitimler (2-30 gün)
  • Öğrenciler için fırsatlar: öğrenci gruplarının değişimi (2-30 gün), kısa dönemli öğrenci hareketliliği (10-29 gün), uzun dönemli öğrenci hareketliliği (30-365 gün)
  • Desteklenen diğer faaliyetler: uzman ev sahipliği (2-60 gün), öğretmen ve eğitimci ev sahipliği (10-365 gün), hazırlık ziyareti

 

Tüm personel ve öğrenci faaliyetlerinde, fiziksel hareketlilikler sanal hareketlilikler ile harmanlanabilir (karma hareketlilikler). Yukarıda belirtilen asgari süreler fiziksel hareketlilikler için geçerlidir.

Hibe kalemleri nelerdir?

Program Rehberinde uygunluk şartları ve hesaplama usulleri detaylı olarak verilen hibe kalemleri şu şekildedir:

  • Kurumsal Destek
  • Seyahat Desteği
  • Bireysel Destek
  • Dahil Etme Desteği
  • Hazırlık Ziyareti
  • Kurs Ücretleri
  • Dil Desteği
  • İstisnai Masraflar

Başvuru tarihleri nelerdir?

Başvurular, en geç 11 Mayıs 2021 tarihinde Brüksel saati ile 12:00:00'ye kadar sisteme yüklenmek zorundadır.

 

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Okul Eğitimi Öğrenme Hareketliliği projeleri için aynı Teklif Çağrısı yılında tek dönem başvuru alınacaktır. İkinci bir başvuru dönemi bulunmamaktadır.

Başvuru Öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Erasmus+ Programının Ülke Merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir.

 

Kurumunuza ait bir OID  mevcut değilse Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yapmanız gerekmektedir. Sisteme EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. 

 

Kurumunuz adına kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır.
  • OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır.
  • OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir. (Authorised Users ekranında birden fazla kişi de yetkilendirilebilmektedir.)
  • Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi otomatik üretir.
  • OID, "E" harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678).
  • Kurumunuzun yasal statüsünü gösteren Tüzel Kişilik Formu da sisteme yüklenmiş olmalıdır. Bağlantı adresi verilen sayfada yer alan tüzel kişilik formlarından kurum/kuruluşunuzun yasal statüsüne uygun olanı indirip ORS’ye yükleyiniz: https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en
  • OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasından ulaşılabilir.

 

* Daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir.

 

* EU Login hesabı olmayanlar “Create an account” sekmesini tıklayarak öncelikle bir EU Login hesabı edinir ve daha sonra sisteme giriş yapar. Bu kullanıcı hesabı bireysel kayıttır ancak kurumsal adresle bir EU Login hesabı oluşturulması ve Organizasyon Kimliği için kurumsal EU Login hesabının kullanılması tavsiye edilir.

 

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Okul Eğitimi Öğrenci ve Personel Hareketliliği Kısa Dönem Projeleri için KA122-SCH kodlu başvuru formu doldurulmalıdır.

Okul Eğitiminde Akreditasyon Sahibi Kurumlara Ait Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projeleri için KA121-SCH kodlu başvuru formu doldurulmalıdır.

 

Başvurular, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılır. Formlara ulaşmak için öncelikle kurumsal bir EU Login hesabı oluşturulmalıdır. Avrupa Komisyonunun başvuru formlarını yayımlandığı sayfaya Turna Proje Yönetim Sistemi (TURNA) hesabı kullanılarak da erişilebilir.

Başvuru formu doldurulurken ilgili yıla ait Program Rehberi ve mevcut olması durumunda Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yayımlanan ve TURNA’dan ulaşılabilen başvuru rehberleri dikkate alınmalıdır.

Başvuru için başvuru formunun doldurulmuş olması tek başına yeterli olmayıp başvuru formunda belirtilen tüm ek belgelerin de başvuru formuyla birlikte yüklenmesi gerekmektedir.

 

Program Rehberinde belirtilen son başvuru tarihine uyulmalıdır.

Projelerin başvuru sahibi kurumun ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına dayalı ve özgün bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir. Başvuru sahiplerinin projelerini kendilerinin hazırlaması, başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden her türlü düzenlemeden kaçınmaları gerekmektedir.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından her teklif çağrısı döneminde bilgilendirme ve başvuru formu doldurmaya yönelik proje destek oturumları düzenlenmektedir. Bu toplantılara başvurmak için www.ua.gov.tr adresinde yayımlanan duyuruları takip edebilirsiniz.

Değerlendirme süreci nasıldır?

Tüm proje başvuruları, değerlendirme sürecinin ilk aşamasında uygunluk kontrolüne tabi tutulur. Uygunluk kontrolünde başvurunun uygunluk kriterlerini taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. İlgili yılın Program Rehberinde her proje türü için ilan edilen Uygunluk kriterlerinin tamamının sağlanması gerekir. Kriterlerden birinin sağlanmaması durumunda başvurular içerik değerlendirmesine alınmadan reddedilir ve ret gerekçesi başvuru sahibine bildirilir.

Uygunluk kontrolünü geçen projeler içerik değerlendirilmesi yapılmak üzere bağımsız dış uzmanlara atanır. Başvuru sahibinin başvuru formundaki sorulara verdiği cevaplar esas alınarak Program Rehberinde yer alan Kalite Ölçütleri çerçevesinde bağımsız dış uzmanlar tarafından içerik değerlendirmesi yapılır. Başvurular, aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. En yüksek puan alan başvurudan başlanarak proje başvurularına hibe tahsis edilir. Başvuru sonuçları kabul ve yedek listeleri halinde web sayfamızda ilan edilmektedir.

Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler?

Hibe almaya hak kazanan proje sahibi kurum/kuruluşlara resmi bildirimde bulunulur. Akabinde, sözleşme sürecine ilişkin bilgi verilir, sözleşme öncesi belgelerin tamamlanması talep edilir. Belgelerin tamamlanmasının ardından Türkiye Ulusal Ajansı tarafından, tahsis edilen azamî hibeler çerçevesinde hazırlanan sözleşmeler kurum/kuruluşların yasal temsilcileri tarafından imzalandıktan sonra Türkiye Ulusal Ajansı tarafından da imzalandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. Sözleşme imzalandıktan itibaren “yararlanıcı” olarak adlandırılan kuruluşlar projelerini yürütebilmek için gerekli hibe desteğinden yararlanırlar. Hibe tahsis edilerek sözleşme imzalanan projelerin ilk ödemesi, sözleşmede belirtilen oranda ve sözleşmede belirtilen Avro cinsinden açılan banka hesabına yapılır. Kurum/kuruluşlar, hibe sözleşmesi ve eklerinde belirtilen kurallara göre proje faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Projenin sözleşme sonrası süreci ile ilgili bilgi almak için proje uygulama süreci sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

Okul eğitimi alanında hareketlilik fırsatlarından yararlanabilmek için kuruluşlar iki farklı şekilde başvuru yapabilir:

Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projeleri (KA122-SCH): Erasmus+ deneyimi sınırlı olan ve az sayıda faaliyet yürütmeyi planlayan kuruluşlar için bir fırsattır. Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu olmayan kuruluşlar için uygundur. Bu projeler kapsamında sadece tekil başvuru yapılabilir. Bir konsorsiyum adına, kısa dönemli proje başvurusu yapılamaz. Bu projeler kapsamında aynı Teklif Çağrısı döneminde bir kuruluş tarafından yalnızca bir başvuru yapılabilir.

Okul Eğitiminde Akreditasyon Sahibi Kurumlara Ait Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projeleri (KA121-SCH): Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonuna sahip olan kuruluşlara özel bir hibe başvurusudur. Akredite kuruluşlar, kısa dönemli proje başvurusunda bulunamazlar.

Hareketlilik faaliyetlerinin verimli yürütülmesini, hedeflenen öğrenme çıktılarına erişilmesini ve Programın hedeflerine katkıda bulunulmasını sağlamak üzere Komisyon tarafından bu faaliyete özgü yayınlanmış olan ve başvuru formunun bir parçası olan Erasmus Kalite Standartlarına uyulması gerekmektedir.

Akredite olmayan ve/ya kısa dönem proje başvurusu yapmadan da Erasmus+ hareketlilik fırsatlarından yararlanmak isteyenler, Akredite olmuş kurumlarla irtibata geçerek hareketlilik konsorsiyumlarına dahil olabilirler ya da Program Ülkelerinden gelecek katılımcılara ev sahipliği yapabilirler. 

 

Okul Eğitimi Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projeleri kapsamında aynı kuruluş tarafından aynı teklif çağrısı döneminde sadece bir proje başvurusu yapılabilir. Bu faaliyet kapsamında, bir kuruluş ardışık olarak 5 yıl içinde en fazla 3 kez hibe alabilir.

 

Program Rehberinde belirtilen son başvuru tarihine uyulmalıdır. Başvuru süreci ve sonraki süreçler için Erasmus+ Program Rehberinin Part C Başvuru Sahipleri için Bilgiler bölümü mutlaka okunmalıdır.

 

Projelerin başvuru sahibi kurumun ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına dayalı ve özgün bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir. Başvuru sahiplerinin projelerini kendilerinin hazırlaması, başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden her türlü düzenlemeden kaçınmaları gerekmektedir.

 

Bireysel katılımcıların, ilgili kurumda çalışıyor ya da öğrenim görüyor olmaları gerekmektedir.