Yenilikçilik için İttifaklar

Erasmus+ Merkezi Başvuru Mesleki Eğitim Merkezi Başvuru

Yenilikçilik için İttifaklar, Ana Eylem 2’nin bir parçasıdır ve başvurular doğrudan Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA)’na yapılır. Yenilikçilik için İttifaklar; mesleki ve teknik eğitim sağlayıcıları, yüksek öğretim kurumları ve işletmeler gibi mesleki ve teknik eğitimin tüm paydaşlarını bir araya getirerek yenilikçiliği teşvik etmeyi; müfredat geliştirerek emek piyasası ve eğitim kurumları arasındaki beceri uyumsuzluklarını gidermek için yeni mesleki ve teknik beceriler sağlamayı amaçlar. Yenilikçilik için İttifaklar Lot 1 ve Lot 2 olmak üzere iki ana faaliyetten oluşmaktadır. Lot 1 faaliyeti; yüksek öğretim, mesleki ve teknik eğitim ve piyasa aktörleri arasında işbirliğini hedefler. Lot 2 faaliyeti kapsamındaki projeler ise Program Rehberinde belirtilen 14 ekosistemden birini seçecek ve ilgili ekosistemde mesleki ve teknik beceriler konusunda uzun soluklu stratejik yaklaşım geliştirecektir.

Projenin hedef kitlesi kimdir?

Proje türü, faaliyetin hedefleri kapsamına girecek tüm kuruluşlara hitap eder.

Kimler başvuru yapabilir?

Bir program ülkesinde kanunen kurulmuş bir kuruluş tüm ortaklar adına başvurur. Ortak arayan kuruluşlar için tıklayınız.

Proje ve faaliyet süresi ne kadardır?

Lot 1 faaliyeti 24 veya 36 ay; Lot 2 faaliyeti 48 ay sürmektedir.

Hibe kalemleri nelerdir?

Lot 1: 1 milyon Avro (2 senelik proje)

          1,5 milyon Avro (3 senelik proje)

Lot 2 : 4 milyon Avro

Başvuru tarihleri nelerdir?

3 Mayıs 2023 17:00:00 (Brüksel Saati)

Başvuru öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Yenilikçilik için İttifaklar merkezi bir proje türü olduğundan, proje doğrudan Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı'na sunulacaktır. Başvuru öncesi kayıt işlemi için bakınız.

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Funding & Tenders portalından doldurabilirsiniz.

Değerlendirme süreci nasıldır?

İçerik değerlendirmesi, Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından 2023 Erasmus+ Program Rehberi'nde verilen değerlendirme kriterleri üzerinden yapılacaktır.

Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler?

Seçim sonuçları bildirimi ve seçim sonrası süreç Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından takip edilecektir.

Faydalı doküman & linkler

Bu faaliyet ile ilgili sorularınızı EACEA-EPLUS-ALLIANCES@ec.europa.eu adresine iletebilirsiniz.

 

9 Mart 2023 tarihinde Avrupa Eğitim ve Kültür Merkezi Yürütme Ajansı (EECEA) tarafından düzenlenecek Yenilikçilik için İttifaklar Bilgi Günü’ne katılmak için tıklayınız.

 

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

 

*LOT1 Başvuru sayfası için tıklayınız.

*LOT2 Başvuru sayfası için tıklayınız.

 

Önceki Dönem Proje Sonuçları

Funding & Tenders Portalının Kullanımına İlişkin Çevrimiçi Rehber