Yükseköğretim Alanında Jean Monnet

Erasmus+ Merkezi Başvuru ERASMUS-JMO-2022-

Jean Monnet faaliyetleri, dünya çapında Avrupa Birliği çalışmalarında araştırma ve öğretme konusunda iyileştirmeyi amaçlar. Üniversite öğrencileri ve genç profesyonellerin Avrupa Birliği konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve akademik camia ile politika yapıcılar arasındaki diyaloğu güçlendirmek üzere hazırlanabilen projelerdir.

Projenin hedef kitlesi kimdir?

Jean Monnet projelerinin hedef kitlesi, Avrupa Birliği konularında uzmanlaşmış akademisyen/araştırmacıları bulunan ve Avrupa Birliği konularında öğretme ve araştırma kapasitesini artırmak isteyen yükseköğretim kurumlarıdır.

Kimler başvuru yapabilir?

Modüller, Kürsüler, Mükemmellik Merkezleri ve Policy Debate için dünyanın herhangi bir ülkesinde yerleşik yükseköğretim kurumları başvuru yapabilir.

 

Program Ülkelerinde yerleşik yükseköğretim kurumlarının ECHE (Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi) sahibi olmaları gerekir.

 

Jean Monnet Modülleri, Kürsüleri ve Mükemmellik Merkezleri faaliyet türlerinde ortaklık yapısı bulunmamakta olup başvuran kurum/kuruluş faaliyeti yürütür. Policy Debate faaliyetinde ise ortaklık yapısı mevcuttur.

Proje ve faaliyet süresi ne kadardır?

Jean Monnet altında yer alan tüm faaliyet türleri için proje süresi 3 yıldır.

Hibe kalemleri nelerdir?

Jean Monnet Modülleri ve Kürsüleri faaliyet türleri kapsamında verilen hibelerde, birim maliyet ölçekleri ile sabit oranlı finansmanın kombinasyonuna dayanan bir sistem (fixed lump sum) uygulanmaktadır. 

 

Jean Monnet Mükemmellik Merkezleri ve Policy Debate faaliyet türleri kapsamında doğrudan ve dolaylı masrafların karşılandığı gerçek maliyetlere dayalı bir finansman mekanizması (customized lump sum) uygulanmaktadır.

 

Ayrıntılı bilgi için Erasmus+ Program Rehberi'nin incelenmesi önerilmektedir.

Başvuru tarihleri nelerdir?

Tüm Jean Monnet faaliyet türleri için son başvuru tarihi 1 Mart 2022 olarak belirlenmiştir. Başvurular en geç 1 Mart 2022 tarihinde, Brüksel saati ile 17:00'ye kadar sisteme yüklenmelidir.

Başvuru öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Jean Monnet Faaliyetleri, Komisyon merkezli projeler olduğundan başvurular doğrudan Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansına sunulacaktır.

 

Detaylar için Erasmus+ Program Rehberi incelenmeli ve başvuru formları için aşağıdaki bağlantılar takip edilmelidir.

 

 

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Detaylar için Erasmus+ Program Rehberi incelenmeli, başvuru formları Funding & Tender Opportunities sayfasında ilan edilen şekilde yapılmalıdır.

Değerlendirme süreci nasıldır?

İçerik değerlendirmesi, Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından yapılacaktır. İçerik değerlendirmesinde kullanılan Seçim Kriterlerine Erasmus+ Program Rehberi'nden ulaşılabilir.

Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler?

Seçim sonrası süreç Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından yürütülecektir.

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

Erasmus+ Program Rehberinde verilen bilgiler incelendikten sonra Jean Monnet Faaliyetleri hakkında ek bilgiye ihtiyaç duyulması veya başvuru sürecinde karşılaşılabilecek özel sorulara cevap aranması halinde EACEA-AJM@ec.europa.eu e-posta adresi ile irtibata geçilebilir.