Eğitim Öğretim Görevlendirmesi

Bu fırsat; okul eğitimi, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi ve yükseköğretim alanında çalışan personelin yurtdışında eğitmenlik ve öğretmenlik yaparak mesleki becerilerini geliştirmelerine imkânı tanır.

Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkelerde Personel Ders Verme Hareketliliği

Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkelerde Personel Ders Verme Hareketliliği

Yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik personelin programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerde bulunan yükseköğretim kurumları...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA171-HED
Devamı
Program Ülkelerinde Ders Verme

Program Ülkelerinde Ders Verme

Yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik personelin program ülkelerinde bulunan yükseköğretim kurumlarında, sınıf ortamında ger...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA131-HED
Devamı
Yurt Dışı Eğitmenlik/Öğretmenlik Görevlendirmeleri (Okul Eğitimi)

Yurt Dışı Eğitmenlik/Öğretmenlik Görevlendirmeleri (Okul Eğitimi)

Okul Eğitimi Öğrenci ve Personel Hareketliliği projeleri, öğretmenlere mesleki yeterliliklerini geliştirmeleri amacıyla Program Üy...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA122-SCH
Devamı
Yurt Dışı Eğitmenlik/Öğretmenlik Görevlendirmeleri

Yurt Dışı Eğitmenlik/Öğretmenlik Görevlendirmeleri

Mesleki eğitimdeki yurtdışı eğitmenlik veya öğretmenlik görevlendirmeleri mesleki eğitim kurumlarında görevli mesleki eğitimden so...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA122-VET
Devamı
Yurt Dışı Eğitmenlik/Öğretmenlik Görevlendirmeleri

Yurt Dışı Eğitmenlik/Öğretmenlik Görevlendirmeleri

Yetişkin Eğitimi Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projeleri, Yetişkin Eğitimi alanında faaliyet gösteren kuruluşların personelin...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA122-ADU
Devamı