Ortaklık

Bu fırsat, eğitim, gençlik ve spor alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda çalışan akademisyenlere ulusötesi düzeyde işbirliği ve öğrenme fırsatları sunar.

Öğrenme Hareketliliği İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Öğrenme Hareketliliği İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Okul Eğitimi Personel Hareketliliği faaliyeti, okul eğitimi personelinin Program Üyesi ülkelerde öğretmenlik yapması, kursa katılm...

Erasmus+ Okul Eğitimi
Devamı
Öğrenme Hareketliliği İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Öğrenme Hareketliliği İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Bu faaliyet ile proje ortağı kurumların mesleki eğitim öğrenici ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yu...

Erasmus+ Mesleki Eğitim
Devamı
Öğrenme Hareketliliği İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Öğrenme Hareketliliği İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Bu faaliyet, yükseköğretim kurumlarının program ülkelerindeki yükseköğretim kurumları ile ortaklık kurarak öğrenci ve personel (ak...

Erasmus+ Yükseköğretim (Program Ülkeler...
Devamı
Öğrenme Hareketliliği İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Öğrenme Hareketliliği İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Öğrenme hareketliliği kapsamında, Yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren kuruluşlara, yetişkin eğitimi veren personeline yurt...

Erasmus+ Yetişkin Eğitimi
Devamı
Öğrenme Hareketliliği İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Öğrenme Hareketliliği İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Kurum /kuruluşlara Gençlik değişimleri ve Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği faaliyetleriyle yurt dışındaki kurum/kuruluşlarla o...

Erasmus+ Gençlik
Devamı
Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin Merkezi Fırsatlar

Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin Merkezi Fırsatlar

Avrupa'da yükseköğretim ve iş dünyasını biraraya getirerek, yükseköğretim ve işletmeler arasında bilgi akışını ve paylaşımını teşv...

Erasmus+ Bilgi Ortaklıkları
Devamı
Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin Merkezi Fırsatlar

Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin Merkezi Fırsatlar

Sektörel Beceri Ortaklıkları, belli bir ekonomik sektörde işgücü piyasasının duyduğu sektörel beceri ihtiyaçlarına ve bir veya bir...

Erasmus+ Sektörel Beceri Ortaklıkları
Devamı
Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin Merkezi Fırsatlar

Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin Merkezi Fırsatlar

Avrupa Üniversiteleri Girişimi, yükseköğretim kurumlarının uzun vadeli yapısal ve stratejik işbirliği geliştirebilecekleri uluslar...

Erasmus+ Avrupa Üniversiteleri Girişimi
Devamı
Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin Merkezi Fırsatlar

Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin Merkezi Fırsatlar

Program ülkeleri ve Ortak ülkelerdeki yükseköğretim kurumları arasında uluslararası işbirliğini sağlayarak Ortak ülkelerdeki yükse...

Erasmus+ Yükseköğretim Alanında Kapasit...
Devamı
Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin Merkezi Fırsatlar

Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin Merkezi Fırsatlar

Bu projeler ulusötesi işbirliği projeleri olup gençlik programı çerçevesinde Program ve Ortak ülkelerle kurumlar arasında yapılan ...

Erasmus+ Gençlik Alanında Kapasite Geli...
Devamı
Jean Monnet

Jean Monnet

Jean Monnet faaliyetleri, dünya çapında Avrupa Birliği çalışmalarında araştırma ve öğretme konusunda iyileştirmeyi amaçlar. Avrupa...

Erasmus+ Jean Monnet
Devamı
Öğrenme Hareketliliği İçin Merkezi Fırsatlar

Öğrenme Hareketliliği İçin Merkezi Fırsatlar

Farklı ülkelerden yükseköğretim kurumlarının ve diğer kuruluşların biraraya gelmesi ile herhangi bir disiplinde üst düzey bir yüks...

Erasmus+ Erasmus Mundus Ortak Yüksek Li...
Devamı