Proje Sonuçlarının Yaygınlaştırılması ve Kullanılması (DEOR) Toplantısı Gerçekleştirildi

22 Aralık 2022 Perşembe günü Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Proje Sonuçlarının Yaygınlaştırılması ve Kullanılması (Dissemination and Exploitation of Results, DEOR) toplantısı gerçekleştirildi.

 

750'den fazla katılımcının yer aldığı toplantı, Türkiye Ulusal Ajansı Genel Koordinatörü Yunus Alper ALTAY’ın açılış konuşmaları ile başlamıştır.

 

Erasmus+ projelerinde DEOR kavramı, proje çıktılarının geniş bir kitleyle paylaşılması ve çıktıların uygulamaya geçmesi, politika yapımına destek olması ve/veya başka projeler için ilham kaynağı olması anlamına gelmektedir.

 

DEOR konusunda detaylı bilgi için https://bit.ly/erasmus_deor sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

 

Türkiye Ulusal Ajansı her yıl, Erasmus+ yararlanıcılarına DEOR konusunda destek olmak amacıyla, seçili temalarda DEOR Toplantıları düzenlenmektedir. Toplantılarda; somut çıktıları olan stratejik ortaklık projeleriyle, bu sonuçlarla ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlar bir araya getirilmektedir. 2022 yılındaki DEOR Toplantısının amacı “Kapsayıcılık” olarak belirlenmiştir. 2016 yılından bu yana gerçekleştirilen DEOR toplantıları ile ilgili bilgilere https://bit.ly/erasmus_deor adresinden erişebilirsiniz.

 

Toplantıda verilen mesajlar:

 

Türkiye Ulusal Ajansı Genel Koordinatörü Yunus Alper ALTAY: “Erasmus+ Programı kapsamında Ülkemizde yürütülen projelerin çıktılarının ulusal politikalarına yansıması, politika yapım sürecinde bu çıktıların kullanılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, Ülkemizin Programdan sağlayacağı faydanın en üst düzeye çıkarılması bakımından önemlidir. Bu konuya Türkiye Ulusal Ajansı olarak DEOR toplantıları düzenlemek suretiyle destek olmaktayız. Ajansımız bu doğrultuda, 2016 yılından bu yana sistematik olarak DEOR çalıştayları düzenlemekte. Ancak tabi işin özünde yararlanıcılarımızın proje sonuçlarının sürdürülebilirliği için yapacağı çalışmalar yatmaktadır.”

 

Toplantıda Hacettepe Üniversitesi, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım Peyzaj A.Ş. kurumlarına ait 5 proje, proje sonuçları ile ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlarla buluşturulmuştur.

 

Bu projelere ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir:

1- Giving A Voice to Deaf People in Metal Sector: Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılan bu projeyle metal sektöründe kullanılan 101 farklı standart makine elemanı için teknik işaretler türetilmesi ve metal sektöründe çalışan sağırların eğitimi için mobil uygulama ve etkileşimli eğitim portalı geliştirilmesi hedeflenmiştir.

 

Proje hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

Proje sunumu için tıklayınız.

 

 

2-We are at work too: Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan bu proje ile özel eğitim meslek okulları yiyecek-içecek hizmetleri bölümünde eğitim alan hafif düzey zihinsel engelli öğrencilerin mesleki yeterliliklerini artırmayı ve onların iş hayatına atılmalarını zorlaştıran eksik yönlerin giderilmesini hedeflenmiştir.

 

Proje hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

Proje sunumu için tıklayınız.

 

 

3- Becoming Aware of Disability: Developing a Curriculum Based on Cognitive Evolution in Higher Education: Gaziantep Üniversitesi tarafından yapılan bu projeyle yükseköğretim düzeyinde bireylerin farkındalık ve tutumlarını değiştirebilecek analiz çalışmaları yapılarak Yükseköğretimdeki öğrencilerin ve dışsal fayda yaratarak toplumdaki diğer bireylerin insan hakları temelinde engellilik ve engelli hakları konusunda bilişsel değişimlerini sağlayacak bir müfredat oluşturulması ve müfredatın uzaktan eğitim modülüne entegrasyonu hedeflenmektedir.  

 

Proje hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

Proje sunumu için tıklayınız.

 

 

4-Immigrant Friendly Cities: Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan projede, göçmenler için mobil uygulamalar ve çevrim içi eğitimler geliştirilerek, göçmenlere kalıcı bilgi hizmetleri sunulması amaçlanmıştır. Proje kapsamında, 8 Dilde Göçmen Dostu Şehirler Mobil Uygulaması üretilerek; göçmenlerin genel hakları, bilgi ve internet kaynaklarına bu MOOC uygulamaları ile kolay erişim sağlanması amaçlanmıştır.

 

Proje hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

Proje sunumu için tıklayınız.

 

 

5-Enhancing Social of Youth Through Employment In Agri-Food Sector: Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım Peyzaj A.Ş. tarafından yapılan bu projede gençlerin tarımsal iş gücü piyasasına kazandırılması teşvik edilmekte ve büyükşehirlere göçün önüne geçmek amacıyla gençlere nitelik ve yetkinlik kazandırılması amaçlanmıştır.

 

Proje hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

Proje sunumu için tıklayınız.

 

 

Proje örnekleri için Erasmus+ Proje Sonuçları Platformunu inceleyebilirsiniz.

 

Toplantıdan kareler: