Erasmus+ Programında İş Dünyası için Fırsatlar Toplantısı

2021-2027 Erasmus+ döneminde özellikle yükseköğretim ve mesleki eğitime odaklanarak iş dünyasını hedefleyen yeni faaliyetlere yönelik tanıtım toplantısı 26 Temmuz 2021 tarihinde düzenlendi. 

 

Toplantıda iş dünyasını temsilen odalar, borsalar, kurullar ve dernekleri temsilen 100'den fazla katılımcı hazır bulundu. Toplantıda katılımcılara Erasmus+ Programındaki yeni faaliyetler olan Yenilikçilik için İttifaklar (Alliances for Innovation) ve Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezleri (Centers for Vocational Excellence, CoVE) çağrıları hakkında bilgi verildi.

 

Başvuruları Avrupa Komisyonuna yapılan "merkezi" türdeki faaliyetlere ilişkin özet bilgilere ve faydalı kaynaklara aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir:

 

YENİLİKÇİLİK İÇİN İTTİFAKLAR

Amaç:

     *yükseköğretim, temel ve sürekli mesleki eğitim, işletmeler ve araştırma da dahil olmak üzere geniş bir sosyoekonomik çevre arasında daha güçlü işbirliği ve bilgi akışı sağlayarak, Avrupa’nın yenilikçilik kapasitesini artırmak

     *yükseköğretim ve mesleki eğitim için yeni müfredat tasarlayarak AB'de inisiyatif duygusunun ve girişimci anlayışın* gelişimini desteklemek (sosyal girişimcilik dahil)

     *yeni beceriler edinilmesini teşvik ederken beceri uyumsuzluklarını ele almak

Özet Sunu_Yenilikçilik için İttifaklar

El İlanı-Yenilikçilik için İttifaklar

2021 Erasmus+ Program Rehberi

Proje Örnekleri (Erasmus+ Proje Sonuçları Platformu)

Bilgi, Formlar, Kaynak Dokümanlar ve SSS: Funding and Tenders Opportunities Portal (FTOP)

2021 yılı toplam bütçe: 61 Milyon Avro

Son başvuru tarihi: 07 Eylül 2021 (17:00,BSİ)

 

MESLEKİ EĞİTİM MÜKEMMELİYET MERKEZLERİ

Amaç:

     *mesleki eğitim ve öğretimde bölgesel ekonomik ve sosyal kalkınma ile yenilikçiliğe ve akıllı uzmanlaşma stratejilerine katkıda bulunan mesleki eğitim sağlayıcıları, işverenler, odalar, araştırma merkezleri, kalkınma ajansları, istihdam hizmetleri ve sosyal ortaklar gibi çok çeşitli yerel ortakları bir araya getirerek "beceri ekosistemleri" oluşturmak 

Özet Sunu-Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezleri

El İlanı-Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezleri

2021 Erasmus+ Program Rehberi

Proje Örnekleri (Erasmus+ Proje Sonuçları Platformu)

Bilgi, Formlar, Kaynak Dokümanlar ve SSS: Funding and Tenders Opportunities Portal (FTOP)

2021 yılı toplam bütçe: 44 Milyon Avro

Son başvuru tarihi: 07 Eylül 2021 (17:00,BSİ)