Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Dereceleri

Erasmus+ Merkezi Başvuru ERASMUS-EDU-2024-PEX-EMJM-MOB/ERASMUS-EDU-2024-EMJM-DESIGN

Bu faaliyet, yüksek lisans yapmak isteyen başarılı öğrencilerin, farklı ülkelerden yükseköğretim kurumlarının ve diğer kuruluşların biraraya gelerek oluşturdukları üst düzey yüksek lisans programlarından faydalanarak kendilerini geliştirmelerine yöneliktir. Yüksek lisans yapan öğrencilerin birden fazla ülkede 2, 3 ya da 4 dönem eğitim-öğretim görmelerine imkân sağlar.

Projenin hedef kitlesi kimdir?

EMJM ve EMDM projelerinde, Program ve Ortak ülkelerdeki devlet ve özel (vakıf) yükseköğretim kurumları ile akademik olmayan ortaklar (kurum/kuruluşlar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, STK'lar, dernekler, araştırma enstitüler vb.) proje içinde yer alabilirler. Öğrenciler de aktif olan EMJM programlarına doğrudan başvuru yapabilmektedirler.

Kimler başvuru yapabilir?

Başvuru sahibi kurum, Program Ülkesinden ECHE (Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi) sahibi bir yükseköğretim kurumu olmalıdır. Konsorsiyum en az 3 farklı ülkedeki 3 farklı yükseköğretim kurumundan oluşmalıdır. Bu 3 yükseköğretim kurumundan en az 2'si Program Ülkesinden olmalıdır. Başvuruyu konsorsiyum adına herhangi bir yükseköğretim kurumu yapabilmektedir. 

 

Erasmus Mundus Joint Masters Programlarına başvuru yapmak isteyen aday öğrenciler, https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/erasmus-mundus-catalogue_en adresinde yer alan katalogdaki programlara doğrudan başvuru yapabilmektedirler.

Proje ve faaliyet süresi ne kadardır?

EMJM için proje süresi 6 yıldır. EMJM projesi kabul edilen yükseköğretim konsorsiyumu AB Komisyonu ile 6 yıllık bir sözleşme imzalar. Bu 6 sene boyunca, yüksek lisans programının süresine bağlı olacak şekilde (1 veya 2 yıl) en az 4 kez öğrenci alımı yapılmaktadır. 

EMDM için proje süresi 15 aydır. 

Hibe kalemleri nelerdir?

Yükseköğretim kurumları için konsorsiyum işletme giderleri ve programa burslu katılacak öğrencilerin yıllık giderleridir.

Başvuru tarihleri nelerdir?

Erasmus Mundus Joint Masters ve Erasmus Mundus Design Measures için son başvuru tarihi 15 Şubat 2024 Brüksel saati ile 17.00'dır.

Başvuru işlemleri nasıl yapılır?

Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Dereceleri, Komisyon Merkezli projeler olduğundan başvurular doğrudan Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı'na sunulacaktır.  

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Erasmus Mundus Joint Masters başvuru formu için tıklayınız.

Erasmus Mundus Design Measures başvuru formu için tıklayınız.

Değerlendirme süreci nasıldır?

Değerlendirme, Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından yapılmak ile birlikte, projenin ilgililiği, proje tasarımının kalitesi ve uygulanabilirliği, ortaklığın kalitesi ve işbirliği düzenlemeleri ve projenin etkisi çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. 

Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler?

Seçim sonuçları bildirimi ve seçim sonrası süreç Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından takip edilecektir.

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Programları hakkında detaylı bilgi için https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en  adresini ziyaret edebilir, Erasmus+ 2024 Program Rehberini inceleyebilirsiniz.