Öğrenme Hareketliliği

Bu fırsat; öğrencilere, eğitmenlere, gençlere ve gençlik çalışanlarına bir başka ülkede eğitim ve öğrenim görme imkânı tanır.

Yükseköğretim ve Gençlik Alanında Sanal Değişimler

Yükseköğretim ve Gençlik Alanında Sanal Değişimler

Yükseköğretim ve Gençlik Alanında Sanal Değişimler çevrimiçi aktiviteler yoluyla kültürlerarası diyaloğu ve sosyal becerilerin gel...

Erasmus+ Merkezi Başvuru Yükseköğretim ve Gençlik Alanı...
Devamı
Gençlik Değişimleri

Gençlik Değişimleri

Bu faaliyet, Ortak ülkelerden 13-30 yaş arasındaki gençlere ve genç gruplara akranlarıyla bir araya gelme ve birbirlerinin kültü...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA152-YOU
Devamı
Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği (Ortak Ülkeler)

Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği (Ortak Ülkeler)

Bu faaliyetle, Yükseköğretim öğrencilerinin öğrenim hayatlarının bir bölümünde ortak ülkelerde yer alan bir yükseköğretim kurumund...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA171-HED
Devamı
Kısa ve Uzun Dönemli Öğrenci Hareketlilikleri (Okul Eğitimi)

Kısa ve Uzun Dönemli Öğrenci Hareketlilikleri (Okul Eğitimi)

Okul Eğitimi Öğrenci ve Personel Hareketliliği projeleri okul öğrencilerine, Program Üyesi ülkelerdeki okullarda ortak akran çalış...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA122-SCH
Devamı
Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (Program Ülkeleri)

Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (Program Ülkeleri)

Bu faaliyetle, Yükseköğretim öğrencilerinin öğrenim hayatlarının bir bölümünde program ülkelerinde yer alan bir yükseköğretim kuru...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA131-HED
Devamı
Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği (Program Ülkelerinde)

Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği (Program Ülkelerinde)

Bu faaliyet, Program ülkelerinden gençlere ve genç gruplara akranlarıyla bir araya gelme ve birbirlerinin kültürleri hakkında öğ...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA153-YOU
Devamı
 Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Dereceleri

Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Dereceleri

Bu faaliyet, yüksek lisans yapmak isteyen başarılı öğrencilerin, farklı ülkelerden yükseköğretim kurumlarının ve diğer kuruluşları...

Erasmus+ Merkezi Başvuru Erasmus Mundus
Devamı