Öğrenme Hareketliliği

Bu fırsat; öğrencilere, eğitmenlere, gençlere ve gençlik çalışanlarına bir başka ülkede eğitim ve öğrenim görme imkânı tanır.

Kısa ve Uzun Süreli Program Ülkelerinde Staj  (Mesleki Eğitim)

Kısa ve Uzun Süreli Program Ülkelerinde Staj (Mesleki Eğitim)

Mesleki eğitimdeki öğrenici hareketliliği ile temel mesleki eğitim programlarına devam eden öğreniciler (mesleki ve teknik ortaöğr...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA122-VET
Devamı
Yükseköğretim ve Gençlik Alanında Sanal Değişimler

Yükseköğretim ve Gençlik Alanında Sanal Değişimler

Yükseköğretim ve Gençlik Alanında Sanal Değişimler çevrimiçi aktiviteler yoluyla kültürlerarası diyaloğu ve sosyal becerilerin gel...

Erasmus+ Merkezi Başvuru ERASMUS-EDU-2023-VIRT-EXCH
Devamı
Gençlik Değişimleri

Gençlik Değişimleri

Bu faaliyet, Program ülkelerinden 13-30 yaş arasındaki gençlere ve genç gruplara akranlarıyla bir araya gelme ve birbirlerinin kül...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA152-YOU
Devamı
Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkelerde Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği

Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkelerde Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği

Bu faaliyetle, yükseköğretim öğrencilerinin ve personelinin programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerde yer alan bir yükseköğretim...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA171-HED
Devamı
Kısa ve Uzun Dönemli Öğrenci Hareketlilikleri (Okul Eğitimi)

Kısa ve Uzun Dönemli Öğrenci Hareketlilikleri (Okul Eğitimi)

Okul Eğitimi Öğrenci ve Personel Hareketliliği projeleri okul öğrencilerine, Program Üyesi ülkelerdeki okullarda ortak akran çalış...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA122-SCH
Devamı
Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (Programla İlişkili Ülkeler)

Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (Programla İlişkili Ülkeler)

Bu faaliyetle, Yükseköğretim öğrencilerinin öğrenim hayatlarının bir bölümünde program ülkelerinde yer alan bir yükseköğretim kuru...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA131-HED
Devamı
Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

Bu faaliyet, Program ülkelerinden gençlik çalışanlarına akranlarıyla bir araya gelme ve birbirlerinin kültürleri hakkında öğrenme ...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA153-YOU
Devamı
 Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Dereceleri

Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Dereceleri

Bu faaliyet, yüksek lisans yapmak isteyen başarılı öğrencilerin, farklı ülkelerden yükseköğretim kurumlarının ve diğer kuruluşları...

Erasmus+ Merkezi Başvuru ERASMUS-EDU-2024-PEX-EMJM-MOB/...
Devamı
Gençlik Katılımı

Gençlik Katılımı

Gençlik Katılımı projeleri, gençlerin sorunlarını demokratik değerleri dikkate alarak çözmeye yönelik projelerdir. Gençlerin katıl...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA154-YOU
Devamı