Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Dereceleri

Erasmus+ Merkezi Başvuru Erasmus Mundus

Yüksek lisans yapmak isteyen başarılı öğrencilerin, farklı ülkelerden yükseköğretim kurumlarının ve diğer kuruluşların biraraya gelerek oluşturdukları üst düzey yüksek lisans programlarından faydalanarak kendilerini geliştirmeleri amaçlanır. Bu fırsat, yüksek lisans yapan öğrencilerin birden fazla ülkede 2, 3 ya da 4 dönem eğitim-öğretim görmelerine imkân sağlar.

Projenin hedef kitlesi kimdir?

Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Programları, Program ve Ortak ülkelerdeki devlet ve özel (vakıf) yükseköğretim kurumları ile akademik olmayan ortaklar (kurum/kuruluşlar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, STK'lar, dernekler, araştırma enstitüler vb.) proje içinde yer alabilirler.

Kimler başvuru yapabilir?

Başvuru sahibi kurum, Program Ülkesinden ECHE (Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi) sahibi bir yükseköğretim kurumu olmalıdır. Konsorsiyum en az 3 farklı Program Ülkesinden 3 yükseköğretim kurumundan oluşmalıdır.

Proje ve faaliyet süresi ne kadardır?

Proje süresi en az 4 en fazla 6 sene olabilir.

Hibe kalemleri nelerdir?

Yükseköğretim kurumları için konsorsiyum işletme giderleri ile programa burslu katılacak öğrencilerin yıllık giderleridir.

Başvuru tarihleri nelerdir?

Başvuru formu henüz yayımlanmamıştır. Başvuru formuna şu web adresinden ulaşılabilecektir. https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus

Son başvuru tarihi 26 Mayıs 2021 Brüksel saati ile 12.00'dır.

Başvuru Öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Erasmus Mundus Yüksek Lisans Dereceleri, Komisyon Merkezli projeler olduğundan başvurular doğrudan Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı'na sunulacaktır. 

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Başvuru işlemleri için tıklayınız.

Değerlendirme süreci nasıldır?

İçerik değerlendirmesi, Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından yapılacaktır.

Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler?

Seçim sonuçları bildirimi ve seçim sonrası süreç Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından takip edilecektir.

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Programları hakkında detaylı bilgi için https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en adresini ziyaret ediniz.