Öğrenme Hareketliliği

Bu fırsat; öğrencilere, eğitmenlere, gençlere ve gençlik çalışanlarına bir başka ülkede eğitim ve öğrenim görme imkânı tanır.

Ortak Ülkelerde Öğrenim

Ortak Ülkelerde Öğrenim

Yükseköğretim öğrencilerinin öğrenim hayatlarının bir bölümünde ortak ülkelerde yer alan bir yükseköğretim kurumunda eğitim-öğreti...

Erasmus+ Yükseköğretim (Ortak Ülkeler)
Devamı
Ortaklık Faaliyetlerinde Öğrenme Fırsatları

Ortaklık Faaliyetlerinde Öğrenme Fırsatları

Gençlik Alanındaki Stratejik Ortaklık faaliyetleri, kurum ve kuruluşların gençlik alanında yenilikçi uygulamaların geliştirilmes...

Erasmus+ Gençlik
Devamı
Program Ülkelerinde Öğrenim

Program Ülkelerinde Öğrenim

Bu faaliyet, Program ülkelerinden 13-30 yaş arasındaki gençlere ve genç gruplara akranlarıyla bir araya gelme ve birbirlerinin k...

Erasmus+ Gençlik
Devamı
Program Ülkelerinde Öğrenim

Program Ülkelerinde Öğrenim

Okul Eğitimi Öğrenci ve Personel Hareketliliği projeleri okul öğrencilerine, Program Üyesi ülkelerdeki okullarda ortak akran çalış...

Erasmus+ Okul Eğitimi Öğrenci ve Person...
Devamı
Program Ülkelerinde Öğrenim

Program Ülkelerinde Öğrenim

Yükseköğretim öğrencilerinin öğrenim hayatlarının bir bölümünde program ülkelerinde yer alan bir yükseköğretim kurumunda eğitim-öğ...

Erasmus+ Yükseköğretim (Program Ülkeler...
Devamı
Ulusötesi İşbirliği Faaliyeti

Ulusötesi İşbirliği Faaliyeti

Ulusal Ajansların Avrupa çapında iş birliği yapmak ve iyi uygulamaları paylaşmak üzere düzenlediği kısa süreli eğitim kursu, semin...

Erasmus+ Tüm Sektörler (Gençlik, Yüksek...
Devamı
Öğrenme Hareketliliği İçin Merkezi Fırsatlar

Öğrenme Hareketliliği İçin Merkezi Fırsatlar

Yüksek lisans yapmak isteyen başarılı öğrencilerin, farklı ülkelerden yükseköğretim kurumlarının ve diğer kuruluşların biraraya ge...

Erasmus+ Erasmus Mundus Ortak Yüksek Li...
Devamı
Ortak Ülkelerde Öğrenim

Ortak Ülkelerde Öğrenim

Bu faaliyet, Program ülkelerinden 13-30 yaş arasındaki gençlere ve genç gruplara akranlarıyla bir araya gelme ve birbirlerinin k...

Erasmus+ Gençlik
Devamı
Gençlik Katılımı

Gençlik Katılımı

Gençlik Katılımı projeleri, gençlerin sorunlarını demokratik değerleri dikkate alarak çözmeye yönelik projelerdir. gençlerin katıl...

Erasmus+ Gençlik
Devamı