İnsani Yardım Gönüllülüğü İçin Kalite Sertifikası

Merkezi Çağrılar

İnsani Yardım Gönüllülüğü için Kalite Sertifikası, bir kuruluşun Avrupa Gönüllü İnsani Yardım eyleminin ilkelerine, amaçlarına ve gereksinimlerine uygun olarak yüksek kalitede dayanışma gerçekleştirebildiğini belgelemektedir. Bu kalite sertifikasını almak insani yardım operasyonlarına destek amaçlı gönüllülük faaliyetlerinde katılımcı olabilmenin ön koşuludur. İnsani Yardım Gönüllülüğü için Kalite Etiketi başvurusunda bulunurken, başvuran kuruluşlar ev sahibi veya destekleyen rollerinden birini seçebilir. Destekleyen Rolü: Ayrılmadan önce katılımcıları desteklemeyi, hazırlamayı ve/veya eğitmeyi, katılımcılarla ev sahibi kuruluşlar arasında arabuluculuk yapmayı ve/veya faaliyetlerinden döndüklerinde katılımcılara destek sağlamayı gerektirir. Ayrıca kuruluşa proje başvuruları gönderme ve ortaklıkları koordine etme yetkisi verir. Ev Sahibi Rolü: Etkinliklere ilişkin bir program geliştirilmesi ve rehberlik ve destek sağlanması dahil ESC katılımcısına ev sahipliği yapmakla ilgili tüm faaliyetleri kapsar.

Projenin Hedef Kitlesi Kimdir

Projenin hedef kitlesi 18-35 yaş arası gençlerdir.

Kimler Başvuru Yapabilir

Destekleyen Rolü: Program ülkeleri veya komşu ortak ülkelerde (uygun ülkeler listesi) yer alan tüm kuruluşlar. Ev Sahibi Rolü: İnsani yardım faaliyetleri ve operasyonlarının gerçekleştiği ve devam eden silahlı çatışmalar olmayan ülkelerde bulunan tüm kuruluşlar.

Proje ve Faaliyet Süresi Ne Kadardır

Kalite sertifikası program döneminin tamamı (2021-2027) için geçerlidir.

Başvuru Tarihleri Nelerdir

Her zaman başvuru yapılabilir. 2023 çağrı döneminde insani yardım gönüllülüğü projelerinde yer almak isteyen kuruluşlar başvurularını 22 Eylül 2022 tarihine kadar Finansman ve İhale Portalı Elektronik Gönderim Sistemine yüklemelidir.

Bilinmesi Gereken Diğer Hususlar Nelerdir

Başvurular Merkezi Yürütme Ajansı’na yapılır.

Ayrıntılı bilgi için Program Rehberini inceleyebilirsiniz.