Merkezi Gençlik Projeleri Başvuruları

Bu fırsat; yenilikçi politika geliştirme, politika diyalogu ve uygulamasının teşvik edilmesi ve eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında bilgi alışverişinin teşvik edilmesini amaçlayan farklı eylemler için hibe sağlar. Yurt içi ve yurt dışında gerçekleşen ve karar alıcılarla gençleri buluşturma imkânlar sunar.

Avrupa Komisyonuna Doğrudan Sunulan Projeler

Avrupa Komisyonuna Doğrudan Sunulan Projeler

Erasmus+ Politika Reformuna destek başlığı altında eğitim ve gençlik sektörlerine yönelik yenilikçi politikaların geliştirilebilme...

Merkezi Çağrılar
Devamı
Yüksek Öncelikli  Alanlarda Gönüllülük Takımları

Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllülük Takımları

Yüksek öncelikli alanlarda gönüllülük takımları, en az iki farklı ülkeden gençlerin bir araya gelerek gerçekleştirdikleri büyük öl...

Merkezi Çağrılar
Devamı
İnsani Yardım Gönüllülüğü İçin Kalite Sertifikası

İnsani Yardım Gönüllülüğü İçin Kalite Sertifikası

İnsani Yardım Gönüllülüğü için Kalite Sertifikası, bir kuruluşun Avrupa Gönüllü İnsani Yardım eyleminin ilkelerine, amaçlarına ve ...

Merkezi Çağrılar
Devamı
İnsani Yardım Gönüllülüğü

İnsani Yardım Gönüllülüğü

İnsani yardım gönüllülüğü, devam eden insani yardım operasyonlarının olduğu ülkelerde yapılmaktadır. Amacı 18-35 yaş arasındaki ge...

Merkezi Çağrılar
Devamı