İşe Yerleşme/İş Başı Eğitim

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA122-ADU

Yetişkin Eğitimi Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projeleri, Yetişkin Eğitimi alanında faaliyet gösteren kuruluşların yetişkin eğitiminden sorumlu personeline, mesleki yeterliliklerini geliştirmeleri amacıyla Program Üyesi bir ülkede yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren bir kuruluşta 2 günden 60 güne kadar işbaşı eğitim alma fırsatı sunar. İşbaşı eğitim alınacak kuruluşların benzer alanlarda faaliyet göstermesi önemlidir.

Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Öğrenici ve Personel Hareketliliği

Yetişkin Eğitimi Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projeleri, ülkemizdeki yetişkin eğitimi kuruluşlarında yetişkin eğitiminden sorumlu olan personel ile bu kuruluşlarda eğitim alan yetişkin öğreniciler için yurt dışı hareketlilik fırsatları sunar. Yetişkin eğitiminden sorumlu personel için yurt dışı hareketlilik faaliyetleri işbaşı eğitim, eğitim-öğretim görevlendirmesi, kurs ve eğitimlerdir. Yetişkin öğreniciler, bu projeler kapsamında grup hareketliliği veya bireysel öğrenme hareketliliği yapabilir. Ayrıca, uzman ev sahipliği, öğretmen ve eğitmen ev sahipliği ile hazırlık ziyareti gibi faaliyetler de desteklenmektedir.

Yetişkin Eğitimi Öğrenici ve Personel Hareketliliği projeleri, yetişkinlerin temel becerileri (okuma-yazma, sayısal ve dijital) ile anahtar yeterliklerinin geliştirilmesine yöneliktir. Bu nedenle, yetişkinlerin temel mesleki eğitimi (I-VET) ile meslek sahiplerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan sürekli/devam eden mesleki eğitimlerine (C-VET) yönelik projeler, Erasmus+ Yetişkin Eğitimi faaliyetleri kapsamına girmemektedir. Temel beceriler ve anahtar yeterlikler hakkında detaylı bilgi için Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2006/962/EC sayılı Tavsiye Kararı’na, Avrupa Konseyi'nin 2018/C 189/01 sayılı Tavsiye Kararı'na ve Avrupa Komisyonu'nun Anahtar Yeterliklerle ilgili yayınına bakılabilir.

Faaliyetin hedef kitlesi kimdir?

Faaliyetin hedef kitlesi, ülkemizdeki yetişkin eğitimi kuruluşlarında görevli yetişkin eğitiminden sorumlu personel ile yetişkin eğitimi kuruluşlarında eğitim alan özellikle düşük vasıflı kişiler başta olmak üzere daha az fırsata sahip olan yetişkin öğrenicilerdir.

 

 • Yurtdışı hareketlilik faaliyetine katılması planlanan personelin hareketlilik tarihinde, yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren ve gönderen kuruluş olarak tanımlanan kuruluşun personeli olması gerekmektedir.
 • Yurtdışı hareketlilik faaliyetine katılması planlanan özellikle düşük vasıflı kişiler başta olmak üzere daha az fırsata sahip yetişkin öğrenicilerin hareketlilik tarihinde, yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren ve gönderen kuruluş olarak tanımlanan kuruluşun yetişkin eğitimi faaliyetlerinde kayıtlı öğrenici olması gerekmektedir.

 

Diğer faaliyetler için Program üyesi ülkelerden olmak şartıyla, uzman ev sahipliği için yetişkin eğitimi alanında uzman kişiler, öğretmen ve eğitmen ev sahipliği için eğitimi devam eden ya da yeni mezun öğretmen adayları, hazırlık ziyareti için personel hareketliliği için belirtilen şartları taşıyan kişiler uygun katılımcı olarak kabul edilir.

 

Bir Yetişkin Eğitimi Öğrenici ve Personel Hareketliliği projesinde azami 30 katılımcı yer alabilir. Hazırlık ziyaretleri katılımcıları ile refakatçiler bu sayıya dahil değildir.

Kimler başvuru yapabilir?

Başvurular, tüzel kişiliğe sahip yetişkin eğitimi alanında formal (örgün), non-formal (yaygın) ve informal (serbest) eğitim veren kuruluşlar ile yerel ve bölgesel kamu yetkilileri, koordinasyondan sorumlu kurum/kuruluşlar ve yetişkin eğitimi alanında görevli diğer kurum/kuruluşlar tarafından yapılabilmektedir. Kurum/kuruluşların uygunluğu, verdikleri eğitim programlarına ve faaliyetlerine göre belirlenecektir.

 

 • Yetişkin Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenici ve Personel Hareketliliği projeleri kapsamında aynı Teklif Çağrısı döneminde bir kuruluş tarafından yalnızca bir başvuru yapılabilir. Bu projeler kapsamında sadece tekil başvuru yapılması mümkündür.
 • Bir konsorsiyum adına, Yetişkin Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenici ve Personel Hareketliliği proje başvurusu yapılamaz.
 • Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonuna sahip kuruluşlar, Yetişkin Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenici ve Personel Hareketliliği proje başvurusunda bulunamaz.

 

 

Ulusal mevzuat çerçevesinde aşağıdaki görevlerden en az birini yerine getiren ve yetişkin eğitimi alanında  faaliyet gösteren kuruluşlar, Yetişkin Eğitimi Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projeleri başvurusu yapabilir:

 

 • Yetişkinlerin temel beceri ve anahtar yeterliliklerinin geliştirilmesi ve yetişkinlere yönelik yaygın eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,
 • Toplumsal dışlanma riski altındaki yetişkinlere ve/veya dezavantajlı yetişkinlere yönelik yaygın eğitim ve entegrasyon programlarının (ör. Engelli kişiler, göçmenler, yaşlılar, yoksulluktan etkilenenler) uygulanması,
 • Daha önce veya şu anda cezaevi şartlarda hizmet veren veya diğer suç ihlallerinden hüküm giymiş kişiler için toplumsal yeniden entegrasyon programlarının uygulanması,
 • Yetişkin eğitimi kurumlarının ulusal ve yerel düzeyde sevk ve idaresi,
 • Yetişkin eğitimi hizmetinin denetimi ve kalite kontrolü,
 • Yetişkin eğitimi veren eğitmenlerin sürekli mesleki gelişimleri için yeterlilik çerçevesinin, standartların ve fırsatların tanımlanması,
 • Yetişkin eğitimi veren eğitimcilere profesyonel destek sağlanması,
 • Yetişkin öğreniciler için kariyer rehberliği, profesyonel danışmanlık ve psikolojik destek sağlanması,
 • Yetişkinlere yönelik eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesini ve iyileştirilmesini desteklemek için araştırmalar yapılması,

 

Yukarıda sayılan alanlarda faaliyet gösteren örnek kurum/kuruluş türleri şunlardır:

 

 • Yetişkin eğitiminden ve/veya yetişkin eğitiminin koordinasyonundan sorumlu bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatları
 • Halk eğitimi merkezleri
 • Olgunlaşma enstitüleri
 • Üniversiteler (sürekli eğitim merkezleri)
 • Aile, çalışma ve sosyal hizmetler il müdürlükleri
 • Kütüphaneler
 • Müzeler
 • Belediyeler
 • Dil, dijital beceriler ve diğer önemli yeterlilikler alanında yetişkinlere eğitim sunan özel öğrenim kuruluşları
 • Ceza ve tevkif evleri
 • Denetimli serbestlik müdürlükleri
 • Yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşları

Kimler Konsorsiyum Başvurusu Yapabilir?

Konsorsiyum başvurusu sadece KA120-ADU kapsamında akredite edilmiş olan kurumlar için geçerlidir. KA122-ADU kapsamında konsorsiyum başvurusu yapılamaz.

Proje ve faaliyet süresi ne kadardır?

Proje süresi, KA122-ADU projelerinde 6 - 18 ay arasında olabilir. Proje süresi ve proje başlangıç tarihi başvuru sırasında seçilir.

KA121-ADU projeleri, 15 ay sürelidir; ihtiyaç duyulması halinde süre 24 aya uzatılabilir.  

Yürütülebilecek faaliyetler ve faaliyetlerin süreleri:

 • Personel için fırsatlar:
  • İşbaşı İzleme (2-60 gün)
  • Eğitim-Öğretim Görevlendirmesi (2-365 gün)
  • Kurs ve Eğitimler (2-30 gün, katılımcı başına en fazla 10 günlük kurs hibesi verilmektedir.)
 • Öğreniciler için fırsatlar:
  • Yetişkin Öğreniciler için Grup Hareketliliği (2-30 gün)
  • Yetişkin Öğrenicilerin Kısa Dönemli Öğrenme Hareketliliği (2-29 gün)
  • Yetişkin Öğrenicilerin Uzun Dönemli Öğrenme Hareketliliği (30-365 gün)
 • Desteklenen diğer faaliyetler:
  • Uzman Ev Sahipliği (2-60 gün)
  • Öğretmen ve Eğitimci Ev Sahipliği (10-365 gün)
  • Hazırlık Ziyareti

Tüm personel ve öğrenici faaliyetlerinde, fiziksel hareketlilikler sanal hareketliliklerle birlikte planlanabilir. Yukarıda belirtilen süreler, fiziksel hareketlilikler için geçerlidir.

Hibe kalemleri nelerdir?

Yetişkin Eğitimi Öğrenici ve Personel Hareketliliği projeleri kapsamında aşağıdaki hibe kalemlerinde hibe desteği sağlanır. Hibe kalemlerinin detayları, 2024 yılı Program Rehberinde belirtilmiştir.   

 

 • Kurumsal Destek
 • Seyahat Desteği
 • Bireysel Destek
 • Dahil Etme Desteği
 • Hazırlık Ziyareti
 • Kurs Ücretleri
 • Dil Desteği
 • İstisnai Masraflar

Başvuru tarihleri nelerdir?

Başvurular, en geç 20 Şubat 2024 tarihinde Brüksel saati ile 12.00.00'a kadar sisteme yüklenmek zorundadır.

 

Yetişkin Eğitimi Öğrenici ve Personel Hareketliliği projeleri için 2024 yılı Teklif Çağrısı kapsamında tek dönem başvuru alınacaktır. İkinci bir başvuru dönemi bulunmamaktadır.

Başvuru Öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Erasmus+ Programının Ülke Merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir.

 

Kurumunuza ait bir OID  mevcut değilse Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yapmanız gerekmektedir. Sisteme EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. 

 

Kurumunuz adına kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 

 • İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır.
 • OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır.
 • OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir. (Authorised Users ekranında birden fazla kişi de yetkilendirilebilmektedir.)
 • Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi otomatik üretir.
 • OID, "E" harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678).
 • Kurumunuzun yasal statüsünü gösteren Tüzel Kişilik Formu da sisteme yüklenmiş olmalıdır. Bağlantı adresi verilen sayfada yer alan tüzel kişilik formlarından kurum/kuruluşunuzun yasal statüsüne uygun olanı indirip ORS’ye yükleyiniz: https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en
 • OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlananOrganisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasından ulaşılabilir.

 

Daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir.

 

EU Login hesabı olmayanlar “Create an account” sekmesini tıklayarak öncelikle bir EU Login hesabı edinir ve daha sonra sisteme giriş yapar. Bu kullanıcı hesabı bireysel kayıttır ancak kurumsal adresle bir EU Login hesabı oluşturulması ve Organizasyon Kimliği için kurumsal EU Login hesabının kullanılması tavsiye edilir.

 

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Başvurular, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılır. Yetişkin Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenici ve Personel Hareketliliği projeleri için KA122-ADU kodlu başvuru formu doldurulmalıdır. Yetişkin Eğitiminde Akreditasyon Sahibi Kurumlara Ait Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projeleri için KA121-ADU kodlu başvuru formu doldurulmalıdır. Program Rehberinde belirtilen son başvuru tarihine uyulmalıdır.

Formlara ulaşmak için öncelikle kurumsal bir EU Login hesabı oluşturulmalıdır. Avrupa Komisyonunun başvuru formlarını yayımlandığı sayfaya Turna Proje Yönetim Sistemi (TURNA) hesabı kullanılarak da erişilebilir. Başvuru formu doldurulurken ilgili yıla ait Program Rehberi ve mevcut olması durumunda Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yayımlanan ve TURNA’dan ulaşılabilen başvuru rehberleri dikkate alınmalıdır. Başvuru için başvuru formunun doldurulmuş olması tek başına yeterli olmayıp başvuru formunda belirtilen tüm ek belgelerin de başvuru formuyla birlikte yüklenmesi gerekmektedir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından her teklif çağrısı döneminde bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantılara başvurmak için www.ua.gov.tr adresinde yayımlanan duyuruları takip edebilirsiniz.

Değerlendirme süreci nasıldır?

Tüm proje başvuruları, değerlendirme sürecinin ilk aşamasında uygunluk kontrolüne tabi tutulur. Uygunluk kontrolünde başvurunun uygunluk kriterlerini taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. Uygunluk kriterlerinin tamamının sağlanması gerekir. Kriterlerden birisinin sağlanmaması durumunda başvurular içerik değerlendirmesine alınmadan reddedilir ve ret gerekçesi yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Uygunluk kriterleri, mevcut olması halinde TURNA’dan erişilebilen başvuru rehberlerinde yer almaktadır. Uygunluk kontrolünü geçen projeler içerik değerlendirilmesi yapılmak üzere bağımsız dış uzmanlara atanır. Başvuru sahibinin başvuru formundaki sorulara verdiği cevaplar esas alınarak Program Rehberinde yer alan Kalite Ölçütleri çerçevesinde bağımsız dış uzmanlar tarafından içerik değerlendirmesi yapılır. Başvurular, aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. En yüksek puan alan başvurudan başlanarak proje başvurularına hibe tahsis edilir. Başvuru sonuçları kabul ve yedek listeleri halinde başvuru sonuçları bölümünden takip edilebilir. Değerlendirme sonuçları başvuru sahiplerine resmi olarak bildirilir.

Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler?

Hibe almaya hak kazanan proje sahibi kuruluşlara resmi bildirimde bulunulur. Akabinde, sözleşme sürecine ilişkin bilgi verilir, sözleşme öncesi belgelerin tamamlanması talep edilir. Belgelerin tamamlanmasının ardından Türkiye Ulusal Ajansı tarafından, tahsis edilen azamî hibeler çerçevesinde hazırlanan sözleşmeler kuruluşların yasal temsilcileri tarafından imzalandıktan sonra Türkiye Ulusal Ajansı tarafından imzalandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren “yararlanıcı” statüsü kazanan kuruluşlar projelerini yürütebilmek için gerekli hibe desteğinden yararlanırlar. Hibe tahsis edilerek sözleşme imzalanan projelerin ilk ödemesi, sözleşmede belirtilen oranda ve sözleşmede belirtilen Avro cinsinden açılan banka hesabına yapılır. Kuruluşlar, hibe sözleşmesi ve eklerinde belirtilen kurallara göre proje faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Projenin sözleşme sonrası süreci ile ilgili bilgi almak için proje uygulama süreci sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

Yetişkin eğitimi alanında hareketlilik fırsatlarından yararlanabilmek için kuruluşlar iki farklı şekilde başvuru yapabilir:

 

 • Yetişkin Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projeleri (KA122-ADU): Erasmus+ deneyimi sınırlı olan ve az sayıda faaliyet yürütmeyi planlayan kuruluşlar için bir fırsattır. Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu olmayan kuruluşlar için uygundur.  

 

 • Yetişkin Eğitiminde Akreditasyon Sahibi Kurumlara Ait Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projeleri (KA121-ADU): Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonuna sahip olan kuruluşlara özel bir hibe başvurusudur.

 

Yetişkin Eğitimi Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projeleri kapsamında aynı kuruluş tarafından aynı teklif çağrısı döneminde sadece bir proje başvurusu yapılabilir. Bu faaliyet kapsamında, bir kuruluş ardışık olarak 5 yıl içinde en fazla 3 kez hibe alabilir.