İşbaşı Eğitimi

Bu fırsat; okul eğitimi, mesleki eğitim veya yetişkin eğitimi alanında çalışan personelin ve yükseköğretimdeki akademik/idari personelin işbaşı eğitimler ve işe yerleştirme gibi yollarla mesleki becerilerini geliştirme imkânı tanır.

İşe Yerleşme/İş Başı Eğitim

İşe Yerleşme/İş Başı Eğitim

Okul Eğitimi Personel Hareketliliği faaliyeti öğretmenlere, mesleki yeterliliklerini geliştirmeleri amacıyla Program Üyesi bir ülk...

Erasmus+ Okul Eğitimi
Devamı
İşe Yerleşme/İş Başı Eğitim

İşe Yerleşme/İş Başı Eğitim

Mesleki eğitimdeki işe yerleşme veya işbaşı eğitim faaliyetleri mesleki eğitimden sorumlu personelin yurtdışında bir işletmede ya ...

Erasmus+ Mesleki Eğitim
Devamı
İşe Yerleşme/İş Başı Eğitim

İşe Yerleşme/İş Başı Eğitim

Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği faaliyeti, Yetişkin Eğitimi alanında faaliyet gösteren kuruluşların personeline, mesleki y...

Erasmus+ Yetişkin Eğitimi
Devamı
Ortak Ülkelerde Eğitim Alma

Ortak Ülkelerde Eğitim Alma

Bu faaliyet ile Yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik ve idari personelin ortak ülkelerde bulunan yükseköğretim kurumu ya da...

Erasmus+ Yükseköğretim (Ortak Ülkeler)
Devamı
Program Ülkelerinde Eğitim Alma

Program Ülkelerinde Eğitim Alma

Bu faaliyet ile Yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik ve idari personelin program ülkelerinde bulunan yükseköğretim kurumu y...

Erasmus+ Yükseköğretim (Program Ülkeler...
Devamı