Gençlik Değişimleri

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA152-YOU

Bu faaliyet, Program ülkelerinden 13-30 yaş arasındaki gençlere ve genç gruplara akranlarıyla bir araya gelme ve birbirlerinin kültürleri hakkında öğrenme imkânı tanır. Bununla birlikte yaş şartı aranmaksızın gençlik çalışmalarında ve kuruluşlarında aktif kişilerin eğitimini, ortaklık ve ağların oluşmasını sağlayacak faaliyetleri yürütmesini destekler. Erasmus+ programı 2021-2027 döneminde Dijital Dönüşümü, İklim, Çevre ve Sürdürülebilirliği ayrıca Dahil Etme ve Çeşitliliği teşvik etmektedir.

Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği (KA153) projeleri, gençlik çalışanlarının profesyonel gelişimini ve informal ve non-formal öğrenme deneyimleri yoluyla yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeydeki hareketlilikler aracılığıyla gençlik çalışmalarının geliştirilmesini destekler. Bununla birlikte, 2019-2027 AB Gençlik Stratejisinin hedeflerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Gençlik Çalışanların Hareketliliğinde aşağıda belirtilen faaliyetler gerçekleştirilebilir.

 

 • Profesyonel Gelişim Faaliyetleri (Çalışma Ziyareti ve İşbaşı Eğitimi, Ortaklık ve Ağ Kurma, Eğitim Kursları, Seminer ve Çalıştaylar)
 • Sistem Geliştirme ve Destek Faaliyetleri
 • Hazırlık Ziyareti

 

*Her proje en az bir Profesyonel Gelişim Faaliyeti içermelidir.

 

Gençlik Çalışanlarının Hareketliliğinde;

 • Katılımcılar için yaş sınırı yoktur.
 • Hareketlilik, seyahat günleri hariç 2-60 gün arasında gerçekleştirilir.
 • En fazla 50 katılımcı (ilgililiğe göre eğitmenler ve kolaylaştırıcılar hariç) yer alabilir.

Projesinin Hedef Kitlesi Kimdir?

Gençlik çalışmalarında ve kuruluşlarında aktif olarak çalışan kişilere yöneliktir.

Projeye Kimler Başvuru Yapabilir?

"Program Ülkeleri" veya "Ortak Ülkeler"den (Program Rehberi 2021, Sayfa 32-33) en az 2 grup/kurum/kuruluş bir araya gelerek ortaklık kurabilir ve başvuru yapabilir. Uygun katılımcı kurum/kuruluşlar şunlardır:

 • Kar amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK,
 • Avrupa Gençlik STK’sı,
 • Sosyal girişimler,
 • Yerel, Bölgesel, Ulusal düzeyde bir kamu kurum/kuruluşu,
 • Bir gençlik kuruluşu bünyesinde olsun ya da olmasın gençlik çalışmaları alanında faaliyet gösteren bir gençlik grubu (gayri resmi/bağımsız gençlik grubu).
 • Bölgeler birliği,
 • Sosyal Sorumluluk konusunda faaliyet gösteren ve kar amacı güden bir kurum/kuruluş.

Proje ve Faaliyet Süresi Ne kadardır?

Projenin süresi 3 ay ile 24 ay arasındadır. Faaliyet süresi ise seyahat günleri hariç en az 2, en fazla 60 gündür.

Hibe Kalemleri Nelerdir?

 1. Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği projeleri için uygun hibe kalemleri şunlardır:

   

  1. Seyahat Hibesi: Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan Mesafe Bandı Hesaplayıcısı üzerinden başlangıç noktası ve faaliyetin gerçekleştiği yer arasındaki mesafeye göre kişi başı olarak hesaplanır. http://europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

  *Peşpeşe farklı ülkelerde gerçekleşen (itinerant) faaliyetlerin seyahat hibeleri hesaplanırken mesafeler hesaplanır ve toplama denk gelen band dikkate alınır.

  1. Kurumsal Destek Hibesi: Hareketlilik faaliyetlerinin uygulanması ile doğrudan bağlantılı maliyetlerdir. Profesyonel Gelişim Faaliyetlerinde birim maliyete göre katılımcı sayısı (grup liderleri, kolaylaştırıcılar ve refakatçiler hariç) üzerinden hesaplanır. Katılımcı başına 100 Avro’dur.

   

  1. Bireysel Destek Hibesi: Katılımcıların iaşe-ibate harcamalarının karşılandığı kalemdir. Her bir katılımcı için faaliyet süresi baz alınarak hesaplanmaktadır. Faaliyetin gerçekleşeceği ülkeye göre tahsis edilen günlük hibe miktarı farklılık arz etmektedir. Türkiye için belirlenen bireysel destek tutarı, katılımcı başına 54 Avro’dur ( Program Rehberi 2021, Sayfa 147-148 ).

   

  1. Dahiliyet Desteği: İmkânı kısıtlı katılımcılar için hareketlilik faaliyetlerinin düzenlenmesine yönelik maliyetlerdir. Grup liderleri, kolaylaştırıcılar ve refakatçiler hariç olarak uygulanır. Kişi başı 100 Avro’dur. Başvuru sahibi tarafından gerekçelendirilmeli ve Ulusal Ajans tarafından onaylanmalıdır.

   

  1. Hazırlık Ziyareti Desteği: Seyahat ve yeme-içme-konaklama dahil olmak üzere hazırlık ziyaretinin uygulanmasıyla bağlantılı maliyetlerdir. Ev sahibi kuruluş katılımcıları hariç her bir kuruluş için 1 katılımcı fonlanabilir. Katılımcı başına 575 Avro’dur. Amaçlar ve katılımcılar başvuru sahibi tarafından gerekçelendirilmeli ve Ulusal Ajans tarafından onaylanmalıdır.

   

  1. Sistem Geliştirme ve Destek Falaliyetleri Hibesi: Tamamlayıcı faaliyetlerin uygulanmasıyla bağlantılı maliyetlerin karşılandığı hibe kalemidir.

  Dolaylı maliyetler: Tamamlayıcı faaliyetlerin uygun doğrudan maliyetlerinin %7’sini geçmemek kaydıyla; yararlanıcının genel yönetim giderlerinin tamamlayıcı faaliyetlerle bağlantılı kısmını temsil eden (elektrik veya internet faturası, bina kirası, daimi personel masrafları,vb) harcamalar için kullanılır.

  *İhtiyaç ve amaçlar başvuru sahibi tarafından gerekçelendirilmeli ve Ulusal Ajans tarafından onaylanmalıdır.

  *Toplam proje masraflarının en fazla %10’u bu kaleme ayrılabilir. Uygun masrafların max. 80% lik bölümü hibelendirilir.

   

  1. İstisnai Masraflar: Vize ve vize ile bağlantılı maliyetler, ikamet izinleri ve aşı maliyetleri ve tıbbi rapor vb. maliyetlerin karşılandığı kalemdir. Başvuru sahibi tarafından gerekçelendirilmeli ve Ulusal Ajans tarafından onaylanmalıdır.
  *Ulusal Ajans “Mali Teminat” talep ederse veya “yüksek maliyetli seyahat harcamaları” varsa bunların %80’i de bu kalemden talep edilebilir.

Başvuru Tarihleri Nedir?

Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği proje türünde 2 başvuru dönemi mevcuttur:

 

 • 11 Mayıs 2021 saat 12:00 (Brüksel saati)

(1 Ağustos-31 Aralık 2021 tarihleri arasında başlayacak olan projeler için)

 • 5 Ekim 2021 saat 12:00:00 (Brüksel saati)

(1    Ocak-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında başlayacak olan projeler için)

Başvuru Öncesi Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılır?

2019 yılı Ekim Ayı itibariyle Erasmus+ Programının ülke merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir. Katılımcı Kimlik Kodunun (PIC) yerine OID kullanılacaktır.

Ancak, daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir.

Daha önce PIC kodu almamış olanlar ise yine Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps    sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yaparak OID  alabilir. “Register my organisation” sekmesinde açılan sayfada EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. EU Login hesabı (eski adı ile ECAS hesabı) olanlar mevcut hesapları ile sisteme giriş yapabililer. EU Login hesabı olmayanlar ise “Create an account” sekmesini tıklayarak bir EU Login hesabı edinerek sisteme giriş yapar.

Kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 • İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır.
 • OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır.
 • OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir.
 • Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi otomatik üretir.
 • OID, "E" harfi ile başlayan ve 8 rakamla  devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678).

OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan sayfadan (hyperlink) ulaşılabilir.

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/OID+How+to+register+an+organisation