Gençlik Değişimleri

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA152-YOU

Bu faaliyet, Program ülkelerinden 13-30 yaş arasındaki gençlere ve genç gruplara akranlarıyla bir araya gelme ve birbirlerinin kültürleri hakkında öğrenme imkânı tanır. Bununla birlikte yaş şartı aranmaksızın gençlik çalışmalarında ve kuruluşlarında aktif kişilerin eğitimini, ortaklık ve ağların oluşmasını sağlayacak faaliyetleri yürütmesini destekler.Bu fırsat Gençlik Değişimini ve Gençlik Çalışanlarının Hareketliliğini destekler.

Gençlik Değişimleri

Gençlik Değişimleri (KA152), en az iki farklı ülkeden gençlik gruplarının, karşılıklı ilgi duydukları bir konu etrafında belirli bir süreyle bir araya gelmesine ve birbirlerinin kültürleri hakkında bilgi sahibi olmasına imkân tanımaktadır. Bir Gençlik Değişimi esnasında, grup liderleri tarafından desteklenen katılımcılar, değişimden önce kendileri tarafından tasarlanıp hazırlanmış olan bir faaliyet programını atölye çalışmaları, tartışmalar, simülasyonlar, vb. aracılığıyla ortaklaşa yürütmektedir.

Gençlik Değişimleri; gençlerin yeterliliklerini geliştirmelerine; sosyal açıdan ilgili konularda/tematik alanlarda farkındalık kazanmalarına; özellikle akran öğrenimi aracılığıyla yeni kültürler, alışkanlıklar ve yaşam tarzları keşfetmelerine; dayanışma, demokrasi, arkadaşlık gibi değerleri güçlendirmelerine imkân tanımaktadır. Gençler, bu program kapsamında yurt dışındaki projelere katılabildikleri gibi yurt içinde de uluslararası projeler yürütebilmektedir.

 • Katılımcılar 13-30 yaş aralığında olmalıdır. (Grup liderleri en az 18 yaşında olmalıdır; üst yaş sınırı bulunmamaktadır.)
 • Grup liderleri hariç en az 16; en fazla 60 katılımcı ile gerçekleştirilir.
 • Her grupta en az 4 katılımcı yer alır ve 18 yaşından büyük bir grup üyesi, grup lideri olarak görev alır.
 • Hazırlık ziyareti ön görülüyor ise ev sahibi kurum/kuruluşun ülkesinde gerçekleştirilmeli ve ana faaliyette yer alacak olan kuruluş temsilcisi, grup lideri, kolaylaştırıcı veya gencin katılımıyla gerçekleştirilmelidir. Grup başına en fazla 1 katılımcı ile yapılabilir (istisna olarak kolaylaştırıcı dahil edilebilir ancak hedefler ve katılımcılar başvuru sahibi tarafından gerekçelendirilmeli ve Ulusal Ajans tarafından onaylanmalıdır.

Projesinin Hedef Kitlesi Kimdir?

Projenin hedef kitlesi 13-30 yaş arası gençler ve gençlerle birlikte çalışan kurum/kuruluş, STK, dernek, vakıflar.

Projeye Kimler Başvuru Yapabilir?

"Program Ülkeleri" veya "Ortak Ülkeler"den (Program Rehberi 2021, Sayfa 32-33) en az 2 grup/kurum/kuruluş bir araya gelerek ortaklık kurabilir ve başvuru yapabilir. Uygun katılımcı kurum/kuruluşlar şunlardır:

 • Kar amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK,
 • Avrupa Gençlik STK’sı,
 • Sosyal girişimler,
 • Yerel, Bölgesel, Ulusal düzeyde bir kamu kurum/kuruluşu,
 • Bir gençlik kuruluşu bünyesinde olsun ya da olmasın gençlik çalışmaları alanında faaliyet gösteren bir gençlik grubu (gayri resmi/bağımsız gençlik grubu).
 • Bölgeler birliği,
 • Sosyal Sorumluluk konusunda faaliyet gösteren ve kar amacı güden bir kurum/kuruluşu.

Proje ve Faaliyet Süresi Ne kadardır?

Projenin süresi 3 ay ile 24 ay arasındadır. Faaliyet süresi ise seyahat günleri hariç en az 5, en fazla 21 gündür.

Hibe Kalemleri Nelerdir?

 1. Gençlik Değişimi Projeleri için uygun hibe kalemleri şunlardır:

  1. Seyahat Hibesi: Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan Mesafe Bandı Hesaplayıcısı üzerinden başlangıç noktası ve faaliyetin gerçekleştiği yer arasındaki mesafeye göre kişi başı olarak hesaplanır. http://europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

  Peşpeşe farklı ülkelerde gerçekleşen (itinerant) faaliyetlerin seyahat hibeleri hesaplanırken mesafeler hesaplanır ve toplama denk gelen band dikkate alınır.

   

  1. Kurumsal Destek Hibesi: Hareketlilik faaliyetlerinin uygulanması ile doğrudan bağlantılı maliyetlerdir. Birim maliyete göre katılımcı sayısı (grup liderleri, kolaylaştırıcılar ve refakatçiler hariç) üzerinden hesaplanır. Katılımcı başına 100 Avro’dur.

   

  1. Bireysel Destek Hibesi: Katılımcıların iaşe-ibate harcamalarının karşılandığı kalemdir. Her bir katılımcı için faaliyet süresi baz alınarak hesaplanmaktadır. Faaliyetin gerçekleşeceği ülkeye göre tahsis edilen günlük hibe miktarı farklılık arz etmektedir. Türkiye için belirlenen bireysel destek tutarı, katılımcı başına 32 Avro’dur ( Program Rehberi 2021, Sayfa 134-135).

   

  1. Dahiliyet Desteği: İmkânı kısıtlı katılımcılar için hareketlilik faaliyetlerinin düzenlenmesine yönelik maliyetlerdir. Grup liderleri, kolaylaştırıcılar ve refakatçiler hariç olarak uygulanır. Kişi başı 100 Avro’dur. Başvuru sahibi tarafından gerekçelendirilmeli ve Ulusal Ajans tarafından onaylanmalıdır.

   

  1. Hazırlık Ziyareti Desteği: Seyahat ve yeme-içme-konaklama dahil olmak üzere hazırlık ziyaretinin uygulanmasıyla bağlantılı maliyetlerdir. Ev sahibi kuruluş katılımcıları hariç her bir kuruluş için 1 katılımcı fonlanabilir. Katılımcı başına 575 Avro’dur. Amaçlar ve katılımcılar başvuru sahibi tarafından gerekçelendirilmeli ve Ulusal Ajans tarafından onaylanmalıdır.

   

  1. İstisnai Masraflar: Vize ve vize ile bağlantılı maliyetler, ikamet izinleri ve aşı maliyetleri ve tıbbi rapor vb. maliyetlerin karşılandığı kalemdir. Başvuru sahibi tarafından gerekçelendirilmeli ve Ulusal Ajans tarafından onaylanmalıdır.  
  * Ulusal Ajans “Mali Teminat” talep ederse veya “yüksek maliyetli seyahat harcamaları” varsa bunların %80’i de bu kalemden talep edilebilir.

Başvuru Tarihleri Nedir?

Gençlik Değişimleri standart proje başvurusunda 2 başvuru dönemi mevcuttur:

 

 • 11 Mayıs 2021 saat 12:00 (Brüksel saati)

     (1 Ağustos-31 Aralık 2021 tarihleri arasında başlayacak olan projeler için)

 • 5 Ekim 2021 saat 12:00:00 (Brüksel saati)

(Ocak-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında başlayacak olan projeler için)

Başvuru Öncesi Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılır?

 • Erasmus+ Programının ülke merkezli projelerine başvuru yapmak isteyen başvuru sahiplerinin, eğer daha önce bir kaydı bulunmuyorsa https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc adresi üzerinden “Register my Organisation” sekmesi üzerinden kayıt yaptırarak Organizasyon Kimlik Numarası (Organisation ID, OID) alması gerekmektedir. 
 • Başvuru sahipleri, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere kayıt yaptırmalıdır. Kayıt tamamlandığında, sistem tarafından OID tanımlaması yapılacaktır.
 • Başvuru sahibi grup, kurum / kuruluş yasal temsilcisi https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi adresi üzerinden EU Login hesabı oluşturmalı ve temsil ettiği grup, kurum/kuruluş adına kayıt yaptırmalıdır.
 • Başvuru sahibi, Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corpssayfasında yer alan OID numarasını kontrol edebilir veya orada yer alan bilgilerde değişiklik yapabilir.
 • OID numarası başvuru formuna yazıldığında; başvuru sahibi tarafından kayıt sırasında verilen bilgiler otomatik olarak forma yüklenecektir.