Öğrenme Hareketliliği

Bu fırsat, yükseköğretim, okul eğitimi, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi, gençlik alanında eğitim verenlerin ortaklık projeleri yoluyla öğrenme ve öğretme faaliyetlerine katılmalarını sağlar.

Ortaklık Faaliyetlerinde Öğrenme Fırsatları

Ortaklık Faaliyetlerinde Öğrenme Fırsatları

Okul eğitimi alanındaki ortaklık faaliyetleri, okul eğitimi alanında faaliyet gösteren kamu/özel kurum ya da kuruluşlarda görevli ...

Erasmus+ Okul Eğitimi (Kurumlar Arası)
Devamı
Ortaklık Faaliyetlerinde Öğrenme Fırsatları

Ortaklık Faaliyetlerinde Öğrenme Fırsatları

Mesleki Eğitim alanındaki Ortaklık faaliyetleri, proje ortağı kuruluşların personeline, Program Üyesi ülkelerde öğrenme, öğretme v...

Erasmus+ Mesleki Eğitim
Devamı
Ortaklık Faaliyetlerinde Öğrenme Fırsatları

Ortaklık Faaliyetlerinde Öğrenme Fırsatları

Yetişkin Eğitimi Alanındaki Ortaklık faaliyetleri, ortak kuruluşların personeline, Program Üyesi ülkelerde eğitim faaliyetlerine k...

Erasmus+ Gençlik
Devamı
Ortaklık Faaliyetlerinde Öğrenme Fırsatları

Ortaklık Faaliyetlerinde Öğrenme Fırsatları

Gençlik Alanındaki Stratejik Ortaklık faaliyetleri, kurum ve kuruluşların gençlik alanında yenilikçi uygulamaların geliştirilme...

Erasmus+ Gençlik
Devamı
Ortaklık Faaliyetlerinde Öğrenme Fırsatları

Ortaklık Faaliyetlerinde Öğrenme Fırsatları

Okul eğitimindeki ortaklık faaliyetleri kapsamındaki okullar arası değişim ortaklıkları faaliyeti, okulların eğitim personeline, P...

Erasmus+ Okul Eğitimi (Okullar Arası)
Devamı
Program Ülkelerinde Öğrenim

Program Ülkelerinde Öğrenim

Bu faaliyet, Program ülkelerinden 13-30 yaş arasındaki gençlere ve genç gruplara akranlarıyla bir araya gelme ve birbirlerinin k...

Erasmus+ Gençlik
Devamı
Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Yükseköğretim alanındaki ortaklık faaliyetleri, yükseköğretim alanında faaliyet gösteren bir kurum/kuruluşta çalışan personele, yü...

Erasmus+ Yükseköğretim (Stratejik Ortak...
Devamı