2023 Erasmus+ Proje Sonuçlarının Yaygınlaştırılması ve Kullanılması (DEOR) Toplantısı Gerçekleştirildi.

2023 Erasmus+ Proje Sonuçlarının Yaygınlaştırılması ve Kullanılması (DEOR) Toplantısı Gerçekleştirildi

16 Kasım 2023 Perşembe günü Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Proje Sonuçlarının Yaygınlaştırılması ve Kullanılması (Dissemination and Exploitation of Results, DEOR) toplantısı gerçekleştirildi. Yaklaşık 600 katılımcının yer aldığı toplantı, Türkiye Ulusal Ajansı Genel Koordinatörü Sayın Yunus Alper ALTAY’nın açılış konuşmaları ile başlamıştır.

DEOR kavramı ile Erasmus+ projelerinin çıktılarının geniş bir kitle ile paylaşılmasına, bu çıktıların sürdürülebilirliğine, politika yapımına ve başka projeler için ilham kaynağı olmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda, Ajansımız tarafından her yıl belirlenen bir temada DEOR toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantılar ile belirlenen temada somut çıktılara sahip stratejik ortaklık projelerinin temsilcileri ile bu sonuçlardan yararlanabilecek kurum ve kuruluşların temsilcilerini bir araya getirilmekte olup 2023 DEOR Toplantısının teması “Dijitalleşme” olarak belirlenmiştir.

DEOR konusunda açıklamalara ve 2016 yılından bu yana gerçekleştirilen tüm DEOR toplantıları ilişkin detaylara https://bit.ly/erasmus_deor sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

 

Toplantıda verilen mesajlar:

Türkiye Ulusal Ajansı Genel Koordinatörü Sayın Yunus Alper ALTAY: “Erasmus+ projelerinin çıktılarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, bu çıktıların politika yapım sürecinde kullanılması ve ulusal politikalara yansıması Ülkemizin Erasmus+ Programı’ndan elde edeceği faydanın en üst düzeye çıkarılması bakımından önemlidir. Bu konuda Türkiye Ulusal Ajansı olarak 2016 yılından bu yana sistematik olarak DEOR çalıştayları düzenlemek suretiyle yararlanıcılarımıza destek olmaktayız. Ancak işin özünde siz değerli yararlanıcılarımızın proje sonuçlarının sürdürülebilirliği için yapacağı çalışmaların yatmakta olduğunun bilinci olarak sizlerin bu konuya daha da önem vermenizi bekliyoruz”

 

Bilgi Paylaşımı Yapılan Projeler:

Toplantıda; Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Esenler Kazım Karabekir İlkokulu, Karabük Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi ve Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü olmak üzere 5 farklı kurumda proje yürütmüş yararlanıcılarımız projeleri ile alakalı sunumlar yapmışlardır. Bu projelere ilişkin bilgiler aşağıda paylaşılmaktadır:

 

  1. Code is Loading (Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

“Bugünün ve yarının dijital liderleri için” parolası ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde 7 ülkeden 8 kurumun işbirliğinde hazırlanan Code is Loading; farklı ülkelerden kodlama ve yazılıma ilgi duyan öğrenci ve her yaştan kullanıcıların bir araya geldiği, farklı kodlama dillerinin eğitimlerinin verildiği videoların, eğitim dokümanlarının, e-öğrenme araçlarının ve internet seminerlerinin yer aldığı açık kaynaklı, karşılıklı etkileşime dayalı, ücretsiz ve kolay erişilebilir yenilikçi bir kodlama platformudur.

 

  1. Play More Learn More (İstanbul Esenler Kazım Karabekir İlkokulu)

Günümüz dünyasında öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına bilgisayarın, internetin ve hatta bilgisayar oyunlarının olduğu öğrenme ortamlarının oluşturulması gerektiği düşüncesinden yola çıkan ve İstanbul Esenler Kazım Karabekir İlkokulu tarafından gerçekleştirilen proje, bilgisayar oyunlarının eğitim öğretim ortamında etkili bir şekilde kullanılmasına odaklanmaktadır. Bu bağlamda proje, öğrencilerin teknolojinin olumsuz etkilerinden arındırılmalarına, derslere duydukları ilginin artırılmasına, okul fobilerini yenmelerine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

 

  1. Artırılmış Gerçeklik İle Geriatrik Bireylerde İlkyardım Eğitimi (Karabük Üniversitesi)

Yaşlılara yönelik ilk yardım uygulamaları konusunda sanal eğitim modülünün hazırlanması amacıyla hazırlanan proje; mesleki eğitim kurumları, kamu kurumları, üniversiteler ve sağlık kurumları arasında uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi ve yenilik transferinin sürekliliğinin sağlanması, ortak kurumların mesleki eğitim kalitesinin geliştirilmesi ile dijital eğitim altyapısının güçlendirilmesi, sanal gerçeklik teknolojisinin mesleki eğitime entegrasyonunun sağlanması ve paydaş kurumların tercih edilebilirliğinin artırılması hedefleniyor.

 

  1. Design, Development, Implementation and Assessment of Skill Formation Process in the Frame of VET for R&D Staff (Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi)

Proje ile, Ar-Ge ile ilgilenen veya Ar-Ge bölümlerinde çalışan personel için, mesleki eğitim (VET) çerçevesinde, bu alandaki bilgilerini artırmak, işyeri organizasyonundaki yeteneklerini ve istihdam edilebilirlik becerilerini artırmak amaçlarıyla bir e-öğrenme (E-learning) programı geliştirilmiştir.

 

  1. Designing Future Innovative Learning Spaces Projesi (Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 6 farklı ülkeden 7 kurumun ortaklığı ile gerçekleştirilen projenin temel amacı öğrencilere yenilikçi esnek öğrenme alanları yaratarak onları 21. yüzyıl becerilerine sahip, özgüvenli bireyler olarak yetiştirmektir. Bu doğrultuda; yenilikçi sınıf eğitimleri için metodolojik çerçeve, eğitmenler için pedagojik rehber, eğitimler için değerlendirme ölçeği, senaryo tabanlı öğrenme etkinlikleri ve çevrim içi eğitim platformu oluşturulmuştur.

 

 

Toplantıda Programı ve Sunumlar

 

 

14.25-14.30

Katılımcıların Zoom Platformuna Kabulü

 

14.30-14.35

Takdim

 

14.35-14.55

Açılış Konuşması

Sn. Yunus Alper ALTAY, Türkiye Ulusal Ajansı Genel Koordinatörü (tbc)

14.55-15.00

“DEOR Nedir?” Sunumu

Dr. Ranâ KASAPOĞLU ÖNDER, Türkiye Ulusal Ajansı İletişim Koordinatörü

 

15.00-15.45

Proje Sunumları

Moderatör:

Dr. Ranâ KASAPOĞLU ÖNDER, Türkiye Ulusal Ajansı İletişim Koordinatörü

 

1.      Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Hüseyin ŞAHİN, “Code is Loading”

 

2.      Esenler Kazım Karabekir İlkokulu

İbrahim YAZGAN, “Play More Learn More”

 

3.      Karabük Üniversitesi

Dr.Öğr.Üyesi Dürdane YILMAZ GÜVEN, “Innovative Healthcare Education Through Virtual Reality”

4.      Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi

Neslihan SARIOĞLU ve İbrahim Başar KILIÇPARLAR, "Design, Development, Implementation and Assessment of Skill Formation Process in the Frame of VET for R&D Staff"

 

5.      T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Sümeyye Hatice ERAL, “Designing Future Innovative Learning Spaces”

 

15.45-16.15

Katılımcı Kurum ve Kuruluş Temsilcilerinin Görüş ve Önerileri ile Sorular

16.15-16.30

Genel Değerlendirme ve Kapanış